In het tweejaarlijkse Engelstalige rapport ‘Persecuted and Forgotten?’ beschrijft Kerk in Nood de situatie van vervolgde en onderdrukte Christenen. 

Paus Franciscus
Kardinaal Pietro Parolin, staatssecretaris van het Vaticaan, verklaarde eerder hoeveel waarde paus Franciscus hecht aan het rapport: “Zijne Heiligheid waardeert ten zeerste de inspanningen van alle betrokkenen bij het opstellen van dit rapport en bij het belichten van het lot en het lijden van christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof. [De paus] bidt dat mensen in gezaghebbende posities hierdoor ijverig streven naar het uitroeien van religieuze discriminatie en vervolging in hun eigen land, maar ook naar het bevorderen van effectievere vormen van internationale samenwerking om deze strafbare feiten tegen de menselijke waardigheid en godsdienstvrijheid te overwinnen.”

Het rapport 'Persecuted and Forgotten? 2019' brengt het lot en lijden onder aandacht van christenen die tussen 2017-2019 om hun geloof werden onderdrukt of vervolgd.

< Terug naar de Agenda