Op uitnodiging van de St. Petrusparochie in Eindhoven verzorgt Kerk in Nood een lezing over het thema: 'Christenen in het Heilig Land'

Hoewel de plaatsen waar Jezus liep belangrijk zijn, bestaat het Heilig Land niet uit ‘dode’ stenen alleen. Christenen leven er samen met Joden en Moslims in een complexe, soms gespannen verstandhouding. Maar waarom?

Kerk in Nood belicht de actuele situatie en uitdagingen voor de Christenen in het Heilig Land vanuit het perspectief van een Joods-Katholieke priester en een Palestijns-Christelijke aartsbisschop. Meer weten? Kom ook!

Woensdag 15 maart
Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Kerktrefcentrum Petrus
Kloosterdreef 31
Eindhoven

< Terug naar de Agenda