Op uitnodiging van Parochie Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopneming in Maastricht verzorgt Kerk in Nood een lezing over het thema: 'Christenen in het Heilig Land'

Hoewel de plaatsen waar Jezus liep belangrijk zijn, bestaat het Heilig Land niet uit ‘dode’ stenen alleen. Christenen leven er samen met Joden en Moslims in een complexe, soms gespannen verstandhouding. Maar waarom?

Kerk in Nood belicht de actuele situatie en uitdagingen voor de Christenen in het Heilig Land vanuit het perspectief van een Joods-Katholieke priester en een Palestijns-Christelijke aartsbisschop. Meer weten? Kom ook!

Datum: dinsdag 12 februari 2019
Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Parochiezaal, Stokstraat 46a te Maastricht

< Terug naar de Agenda