ACN-nederland-w

U bent de hoop van christenen in Syrië

#HelpSyrischeChristenen

Al tien jaar lang is Syrië in de greep van conflicten en oorlog. Honger, armoede en wanhoop treffen miljoenen mensen. Veel Christenen durven niet terug te keren naar hun huizen vanwege traumatische ervaringen en de blijvende dreiging van discriminatie en aanslagen. Helpt u hen een nieuw bestaan op te bouwen, elders in het land? Uw hulp aan Syrië is meer dan een reactie op de dramatische humanitaire situatie, veroorzaakt door de oorlog. U voorkomt dat de christelijke aanwezigheid in het Midden-Oosten wordt weggevaagd.

OVERZICHT VAN DE SITUATIE IN SYRIË

Terwijl de Syrische crisis het tiende jaar ingaat, blijft de nood in omvang, ernst en complexiteit overweldigend. Veel Syriërs worden nog dagelijks getroffen door ongeëvenaard lijden, mede door de sancties waarmee de internationale gemeenschap probeert het regime van Assad te breken.

humanitarian_assistance

mensen hebben humanitaire hulp nodig

people-fled-country

mensen hebben het land verlaten (Onder Christenen 50%)

people-displaced

mensen zijn in eigen land ontheemd door geweld

Church destroyed

kerken en parochiegebouwen zijn beschadigd of verwoest

houses-destroyed

huizen van christelijke families zijn verwoest

shools-destroyed

scholen zijn verwoest

Noodhulp

Kerk in Nood ondersteunt momenteel 65 projecten voor huisvesting van christelijke gezinnen, onderwijs aan kinderen en jongeren, voedselvoorziening en medische zorg.

kindertijd

"Geef mijn kindertijd terug"

extra_onderwijs

extra onderwijs

studiebeurzen

Studiebeurzen

gezondheidszorg

Gezondheidszorg

hulp_aan_christelijke_families

Hulp aan christelijke families

noodhulp

Noodhulp

Bouw en wederopbouw

Kerk in Nood ondersteunt momenteel 29 projecten met betrekking tot bouw en wederopbouw van huizen, kerken en parochievoorzieningen.

Wederopbouw van kerken

wederopbouw_van_kerken

"Jezus is mijn rots"

Jezus_is_mijn_rots

Werken aan wederopbouw

werken_aan_wederopbouw

Pastorale hulp

Kerk in Nood ondersteunt momenteel 40 projecten ter ondersteuning van religieuzen, de vorming van leken en de verspreiding van bijbels en catechismus boeken. Misintenties zijn vaak het enige middel om priesters op materiële wijze te ondersteunen.

vorming

Vorming van priesters

bestaanshulp_voor_religieuzen

Bestaanshulp voor religieuzen

geestelijke_retraites

Geestelijke retraites

DEEL OP SOCIAL MEDIA

#HelpSyrischeChristenen

"Ik heb grote zorgen over de huidige situatie waarin - ondanks de middelen waarover de internationale gemeenschap beschikt - het nog steeds moeilijk is overeenstemming te bereiken over een gezamenlijke actie voor vrede in Syrië. Terwijl ik onophoudelijk voor vrede bid en alle mensen van goede wil uitnodig om hetzelfde te doen, doe ik opnieuw een oproep aan alle politici om ervoor te zorgen dat gerechtigheid en vrede de overhand krijgen."

Paus Franciscus