zondag 23 oktober 2022

Almachtige God, Uw goede daden van liefde zijn niet te overtreffen. Wij bidden U op deze zondag voor de machthebbers en religieuze leiders in Algerije en wij vragen U dat zij het geestelijke en lichamelijke welzijn van hun landgenoten behartigen en behoeden. Geef dat zij de Goede Boodschap van Jezus Christus leren kennen, omarmen en uitdragen in hun werk en leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Clotilde-Joseph Paillot en haar gezellinnen, martelaressen tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.