Almachtige God, U hebt Uw eigen Zoon Jezus Christus aan de wereld geschonken als een losprijs voor velen. Op deze vierde zondag op weg naar het Paasfeest, willen wij U danken voor Uw gave van verlossing en nieuw leven. Wij vragen U: geef dat de machthebbers van deze wereld de grootheid en almacht van Uw liefde erkennen. Maak hun hart zacht om Uw Woord te kunnen verstaan en geef hen de wil en ruimte om naar Uw Woord te handelen. Door Christus onze Heer.