zaterdag 10 september 2022

Grote en goede God, in Uw Zoon Jezus Messias hebt Gij Uw barmhartigheid aan alle volkeren geopenbaard. Wij willen  vandaag bidden voor de vruchtbare verspreiding van het Evangelie in Peru: waak over het werk van Uw kinderen en geef dat Uw Kerk standhoudt in de belijdenis van Uw Naam en in de verkondiging van Uw liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Jacques Gagnot, priester, martelaar tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.