woensdag 23 september 2020

Heer onze God, U hebt het hart van veel jonge mensen in Tadzjikistan geopend voor de Blijde Boodschap. Meestal hebben zij via internet Jezus Christus leren kennen. Wij danken u voor hen die via de verschillende digitale wegen Uw Koninkrijk verkondigen. Geef dat Uw Kerk in Tadzjikistan hiervan de vruchten mag genieten en dat zij groeit in geloof, in liefde, alsook in aantal. Door Christus onze Heer.