Heer onze God, U bent een God die Uw liefde voor alle mensen hebt geopenbaard in Jezus de Christus. Wij bidden U deze week voor alle vluchtelingen uit Eritrea, speciaal voor de kinderen. Wij vragen Uw liefdevolle nabijheid voor hen in moeilijke tijden. Dat zij rust, troost, ouderlijke liefde en een veilig thuis mogen vinden. Dat wij allen, door ons gebed voor deze kinderen, mogen groeien in liefde voor U en voor al onze naasten. Door Christus onze Heer.