Goede God, Uw Zoon is de Weg en de Waarheid en het Leven. Hij is de Deur aan wie allen worden uitgenodigd aan te kloppen. Hij is de Goede Herder en het Lam. Hij is de Alpha en de Omega, Begin en Einde. Wij danken U voor Zijn kruisoffer en bidden U voor alle mensen in Noord-Korea die nu met Hem meelijden. Schenk hun de vruchten van de verlossing en het eeuwige leven in Uw vrede. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Catharina van Alexandrië, maagd en martelares, door Christus onze Heer.