vrijdag 2 oktober 2020

Heer God, Schepper van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. Vandaag vragen wij Uw goede zegen voor alle jonge kinderen in Japan die opgroeien onder prestatiedruk en individualisering. Wij vragen U dat zij leren inzien dat het leven niet draait om maatschappelijk succes, maar dat wij allen worden uitgenodigd om uit te groeien tot de volle maat van Christus. Geef dat zij de sacramenten ontvangen en meebouwen aan een samenleving die doortrokken is van christelijke waarden. Door Christus onze Heer.