Barmhartige Heer, genadige God, Uw Zoon Jezus de Messias heeft ons beloofd dat Hij alle mensen tot zich zal trekken. Wij bidden U deze week voor de verschillende bevolkingsgroepen die wonen in India. Geef hun de wil om steeds naar vrede en verzoening te zoeken. Bemoedig hen bij hun arbeid van alledag en schenk hun de vreugde van de kennis van Uw Evangelie. Door Christus onze Heer.