Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus genas de melaatsen, de lammen en de blinden met zijn liefdevolle aanraking. Wij bidden U: raak de harten aan van de religieuze machthebbers in de Palestijnse gebieden van het Nabije Oosten. Geef dat zij de vrede altijd nastreven en de vrijheid van hun naasten bevorderen. Geef dat Uw Woord van leven overal in de Palestijnse gebieden vrijuit mag klinken en vrucht mag dragen. Door Christus onze Heer.