dinsdag 13 september 2022

God onze goede Vader, door de vriendschap van mensen voor elkaar bouwt U het Koninkrijk van Jezus Christus op. Wij bidden U voor onze broeders en zusters van de verschillende kerkelijke gemeenschappen in China. Dat zij de eenheid van Christus blijven zoeken en dat hun daden van caritas voor de behoeftigen altijd ter ere van U mogen zijn. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar, door Christus onze Heer.