IK steek deze kaars op voor de regering die nu komt met draconische maatregelen tegen het Coranavirus en dat zij hun oprecht en eerlijk het land mogen besturen en de gelovigen ook weer de ruimte geven om normaal bij elkaar te komen. Heilige Maria bidt voor ons land en onze vrijheid.