Tegen (heimelijk) pestgedrag en discriminatie van heidenen ten opzichte van Christenen.