Jaarlijks organiseert Kerk in Nood de Avond van de Martelaren. Op deze avond herdenken we de Christenen die wereldwijd vanwege hun geloof het leven hebben gelaten. 

Nieuws

Meer aandacht voor martelaren

Lees meer
Nieuws

Christenen in Burkina Faso vrezen voor leven

Lees meer

Actuele projecten

Onder de martelaren die we jaarlijks herdenken, zijn regelmatig religieuzen als pater Frans van der Lugt in Syrië, Kerk in Nood steunt vaak al jaren het werk van deze religieuzen. Ook dragen wij bij aan de opvang van slachtoffers en projecten voor vrede en verzoening in die landen waar geweld tegen Christenen veel voorkomt.

Project

Noodhulp slachtoffers bomaanslag Lahore

Lees meer
Project

Naar verzoening en vrede in West-Nigeria - Workshops voor leken (Nigeria)

Lees meer
Project

Een kerk ter herinnering aan de slachtoffers van geweld (Columbia)

Lees meer
Project

Opvoeding tot een leven met verantwoordelijkheidsbesef (Kongo)

Lees meer
Project

Steun voor priesters uit oorlogsgebied

Lees meer

Dossier in beeld

Actueel nieuws en persoonlijke verhalen

Martelaren - in de Christelijke betekenis; mensen die tot het einde toe getuigen van het geloof - zien we de laatste jaren vooral in gebieden waar religieus fundamentalisme veel voorkomt. Vooral moslimfundamentalisme komt veel voor. Zo hebben Christenen in Syrië te lijden onder Islamitische Staat en het Al Nusra-front, in Kenia onder Al-Shabaab en in Nigeria onder Boko Haram. Ook worden Christenen met regelmaat slachtoffer van Hindoe-fundamentalisme in India en van communisten in Noord-Korea.

Wat kunt u doen