Cuba

Er is dialoog en toenadering tussen de Cubaanse overheid en de Katholieke Kerk. De laatste mag bovendien weer initatieven ontplooien, mits niet te opvallend en niet politiek van aard. Kerk in Nood steunt diverse projecten en religieuzen op het eiland.

Nieuws

Cubaanse Kerken vragen inspraak in de nieuwe grondwet

Lees meer
Project

Cuba: herstel kerken na orkaan Irma

Lees meer

Actuele projecten

Kerk in Nood steunt momenteel diverse projecten in Cuba: van programma's voor catechese tot distributie van kinderbijbels. Maar ook renovaties van de veelal uitgeleefde woningen, vervallen kapellen en kerken zijn hard nodig.

Project

Onderdelen voor oude auto’s van priesters op Cuba

Lees meer
Project

Bouw van de parochiekerk „Heilige Johannes Paulus II“ in Reparto Bahia

Lees meer
Project

50.000 kinderbijbels (Cuba)

Lees meer
Project

Grotere mobiliteit voor de Kerk van het Aartsbisdom in Santiago de Cuba (Cuba)

Lees meer
Project

Help mee een klooster om te bouwen tot pre-seminarie!

Lees meer
Project

herstel van het heiligdom van OLV van El Cobre (Cuba)

Lees meer
Project

Renovatie huis voor de ' Dienaressen van het Onbevlekt Hart van Maria '

Lees meer
Project

Renovatie pelgrimhostel El Cobre (Cuba)

Lees meer

Dossier in beeld

Actueel nieuws en persoonlijke verhalen

Na jaren van isolatie haalt Cuba de banden met buitenlandse mogendheden, waaronder buurland Verenigde Staten, weer aan. Onder het bewind van Raoul Castro lijkt de binnenlandse politieke repressie van andersdenkenden- en gelovigen bovendien af te nemen. Toch worden nog steeds Christenen in de gaten gehouden, ondervraagd en zelfs gevangen gezet.

Wat kunt u doen