Vrijheid voor vervolgde Christenen

Blasfemie in Pakistan

In Pakistan worden Christenen regelmatig vastgezet of zonder rechtsgang gelyncht om (valse) beschuldigingen van blasfemie. Helpt u hun vrijheid terug te geven?Blasfemie

De Islamitische Republiek Pakistan kent de strengste wetten tegen godslastering ter wereld. Op beleding van de Islam en de profeet Mohammed staan de doodstraf en levenslange gevangenisstraf. Christenen en en andere minderheden worden regelmatig (vals) beschuldigd van blasfemie. En zelfs als ze niet voor de rechter komen, zijn ze hun leven niet zeker omdat radicaal islamistische groeperingen het recht in eigen handen nemen.

Asia Bibi

20130206asia_bibi01

Van de Christenen die de afgelopen jaren geleden hebben onder vervolging, is de Pakistaanse Asia Bibi mogelijk de bekendste. Voor het laatste rapport van Kerk in Nood over christenen die gevangen zitten om hun geloof, schreef ze het voorwoord.

"Ik werd in de gevangenis gezet en in eenzame opsluiting geplaatst vanwege doodsbedreigingen - er stond een premie op mijn hoofd. De gouverneur van Punjab, Salman Taseer, die mij in de gevangenis kwam opzoeken, en Shahbaz Bhatti, een christelijke federale minister, stierven beiden omdat ze voor mij opkwamen. Ze werden in koelen bloede vermoord omdat ze een stem waren voor degenen die, net als ik, valselijk beschuldigd werden van godslastering.

Duizenden hardliners hebben straten geblokkeerd om mij te laten vermoorden. En dat allemaal omdat ik christen ben. Ik ben niet de enige. Vandaag de dag, terwijl u dit leest, zijn er talloze mensen die ten onrechte worden vastgehouden; hun vergrijp is het geloof dat ze weigeren af te zweren, net als ik. Tijdens mijn donkerste momenten deed ik een belofte: als ik mijn beproeving - een kruis dat ik jarenlang heb gedragen, zou overleven, zou ik opkomen voor wie lijden zoals ik deed."

Asia Bibi - In rapport Gevangen om hun Geloof 2020 (Kerk in Nood/ACN)

Vrijheid

De katholiek Kerk in Pakistan helpt noodlijdende Christenen op allerlei manieren. Met juridische bijstand en door mensen hun eigen land en leven terug te geven, geeft het hen de waardigheid die zij als kinderen van God in zijn ogen verdienen. Steun een van onze projecten, zodat Christenen een beter leven kunnen hebben. Help vandaag!

Helper

Help de helpers

Help priesters, religieuzen en leken die zich bekommeren om mensen wiens vrijheid ontnomen is of onder druk staat vanwege hun geloofsovertuiging. Met uw steun kunnen zij de geestelijke steun geven en de hoop levend houden.

20151002-Pakistan-Stop-Blasphemy

Rechtsbijstand

Veel Christenen in Pakistan zijn arm en laag opgeleid. De Kerk informeert over hun rechten en biedt rechtsbijstand aan gezinnen die te maken hebben met blasfemie, ontvoeringen of andere misdrijven waarvan vooral Christenen doelwit zijn.

Pakistan grandma and granddaughter

Noodhulp

Door de coronapandemie zijn arme gezinnen hard getroffen. Dat sommige Pakistaanse organisaties noodhulp weigerden aan christelijke gezinnen is schrijnend. Helpt u deze gezinnen het hoofd boven water te houden?

DEEL OP SOCIAL MEDIA

#bevrijdchristenenpakistan

Kerk in Nood is sinds 2010 een pauselijke stichting.

pontifical_foundation