Zusters in Paraguay: “Zaad van het Rijk Gods”

Project
Het apostolisch vicariaat Chaco ligt in het westen van Paraguay. Hier wonen 11 verschillende inheemse bevolkingsgroepen, die elk een eigen taal spreken. Het gebied, dat met zijn oppervlakte van 96.000 vierkante kilometer bijna even groot is als Oostenrijk
20171103-Paraguay-03

De 30.000 inwoners wonen zeer verspreid en leven van het weinige dat de zilte en vaak modderige bodem te bieden heeft. De jongeren hebben nauwelijks toekomstvooruitzichten en velen van hen voltooien hun schoolopleiding niet. Sommigen trekken naar andere delen van het land op zoek naar werk en anderen sluiten zich aan bij straatbenden. De traditionele familiestructuren brokkelen af en vele ouders zijn niet in staat om hun kinderen houvast en richting te geven.

Grote uitdagingen

Voor de Kerk is hier veel werk aan de winkel, maar ook zij staat voor grote uitdagingen: de wegen zijn in een erbarmelijke staat en sommige zijn in het regenseizoen onberijdbaar, waardoor talrijke dorpen maar moeilijk bereikbaar zijn. Vaak komen hier zelfs overstromingen voor. Voor de gelovigen in het vicariaat zijn er slechts zes priesters beschikbaar. De dienst van de kloosterzusters is des te belangrijker. Twaalf zusters van de congregatie van de “Hijas de Maria Auxiliadora” (Dochters van Maria Hulp der Christenen) zijn in het vicariaat actief. Ze zijn per drie in vier missieposten ondergebracht van waaruit ze ook de verafgelegen dorpen bedienen. Ondanks de vaak barslechte weersomstandigheden bezoeken ze de mensen die in moeilijk toegankelijke dorpen wonen, bekommeren ze zich om kinderen, jongeren en vrouwen, geven ze catechese, bezoeken ze gezinnen en zieken, dienen ze medische zorgen toe aan noodlijdende mensen en leren ze jongeren lezen en schrijven. Zuster Blanca schrijft ons: “We proberen het zaad van het Rijk Gods in dit missiegebied te versterken.” Zonder hun inzet zouden de mensen in vele dorpen totaal in de steek zijn gelaten.

Het vicariaat Chaco is arm en kan de zusters nauwelijks helpen. Daarom hebben ze ons om hulp verzocht. We willen hun levensonderhoud graag met € 4.800 ondersteunen. Helpt u hen en andere zusters in de regio mee? Maak dan uw gift over onder vermelding van code: 233-08-39 

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.

Foto: Kerk in Nood