Zuid-Soedan: “Mensen sterven terwijl wij praten”

dinsdag, 15 december 2015
Nieuws
De Kerk betreurt de humanitaire ramp in Zuid-Soedan, waar stammentwisten duizenden mensen uit hun woonplaats verjagen.

Religieuze leiders in Zuid-Soedan hebben zich tot Kerk in Nood gewend met een dringend verzoek om hulp. De Katholieke, Protestantse en Islamitische leiders stellen dat mensen die de hevige gevechten in de regio Mundri zijn ontvlucht, nu gedwongen in verschrikkelijke omstandigheden leven. Duizenden mensenlevens worden met de dood bedreigd.

80.000 mensen in de rimboe
“Terwijl wij aan het praten zijn, sterven er mensen, vooral kinderen en ouderen. De afgelopen twee maanden zijn meer dan 80.000 mensen gedwongen in de rimboe te leven. Kinderen en vrouwen zijn het meest getroffen. Ze worden blootgesteld aan epidemieën en aan uithongering als ze niet spoedig worden geholpen,” verklaren de religieuze leiders na een bezoek aan het crisisgebied. Zij roepen op tot onmiddellijke stopzetting van alle militaire operaties in de Mundri regio, zodat de inheemse vluchtelingen humanitaire hulp kunnen ontvangen.

Pater David Kulandai Samy van de Missionarissen van Maria Immaculata (MMI), die in het getroffen gebied pastorale en humanitaire hulp bieden, vroeg ook Kerk in Nood om steun. “De mensen in onze parochie die naar het oerwoud zijn vertrokken, worden geconfronteerd met onnoemlijk veel ellende. In het bijzonder kinderen lijden door gebrek aan voedsel, water en medische hulp. De gewassen op het veld van de dorpsbewoners zijn vernietigd en hun bezittingen zijn geroofd, samen met hun vee,” zei de priester. Hijzelf heeft ternauwernood aan de gevechten daar kunnen ontsnappen. “Door de genade van God zijn we net ontsnapt aan het geweervuur en we danken God dat we het tot vandaag hebben overleefd.”

Stammenconflict
De achtergrond van de situatie is het stammenconflict dat in september van dit jaar uitbrak. Volgens pater David zijn in september negen strijders van de Dinka-stam vermoord. Regeringstroepen zijn vervolgens het gebied binnengekomen en hebben het vuur geopend op leden van de Moru-stam, die op hun beurt leden weer leden van de Dinka-stam aanvielen. Als gevolg van de etnische onrust hebben talloze Katholieke families gedwongen hun huizen ontvlucht en hun een toevlucht gezocht en gevonden bij de Kerk. Maar de mensen daar werden alsnog bij het conflict betrokken door de tussenkomst van het leger. Volgens pater David werden gevechtshelikopters ingezet, waarbij mensen zijn omgekomen en duizenden mensen de rimboe zijn ingevlucht.

Hulp en gebed
Pater David roept de weldoeners van Kerk in Nood op om voor de mensen te bidden. “Wij willen terugkeren zodra de situatie weer normaal is. En we willen werken om de verspreide Katholieke families weer te herenigen en andere stammen weer op te bouwen. We willen u verzoeken om voor ons en de mensen van onze gemeenschap, die onmetelijke ellende en ontbering moeten ondergaan, te bidden.”

Kerk in Nood staat al tientallen jaren de Kerk in Soedan en Zuid-Soedan bij. In 2014 ondersteunde de pastorale instelling projecten in beide landen met een bedrag van bijna een miljoen euro. Naast in haar pastorale werk steunt Kerk in Nood de plaatselijke Kerk ook met noodhulp voor vluchtelingen en anderen die getroffen zijn door de oorlog.

Ook u kunt helpen! Door te bidden, een kaarsje op te steken in onze digitale kapel of door de Kerk in Zuid-Soedan te helpen met haar pastorale werk en noodhulp. Doet u mee?