Zuid Soedan: ‘Het ergste moet nog komen’

maandag, 01 augustus 2016
Nieuws
Een projectpartner van Kerk in Nood heeft de vrees uitgesproken dat de oplopende gevechten in Zuid-Soedan de humanitaire crisis voor miljoenen burgers verder verergert.
20160801-Nuba-vluchtelingen

Een projectpartner van Kerk in Nood in Zuid Soedan, die om veiligheidsredenen niet bij naam kan worden genoemd, meldt dat het hernieuwde geweld in Juba tot veel ellende en meer onveiligheid voor de plaatselijke bevolking leidt. Verwijzend naar adviezen van regeringen uit de buurlanden Oeganda en Kenia aan haar burgers om Zuid-Soedan te verlaten, zei hij: ‘De reacties van diverse regeringen die in paniek handelen, geven aan dat zij vrezen dat iets vreselijks gaat gebeuren. We horen zelfs dat ‘het ergste nog moet komen!’

De kerkelijke broeder gaf ook aan dat het aan Zuid-Soedanezen onmogelijk wordt gemaakt het land te verlaten en dat zij geconfronteerd worden met voedseltekort. Hij sprak zijn dank uit voor de steun die Kerk in Nood verleent. “Laten we bidden dat de nachtmerrie in Juba en in heel het land spoedig tot een einde komt. De mensen kunnen deze hel niet langer verdragen. Ik zie mensen in grote getale uit Juba wegtrekken, merendeels naar Oeganda, als ze de kans hebben en het zich kunnen veroorloven.”

Ruim 1.385 geregistreerde gezinnen, in totaal 7.183 vluchtelingen, ontvangen hulp van de Kerk op de campus van het St.Paulus-seminarie in Juba. De opgelaaide gevechten vormen een gevoelige tegenslag voor het vredesproces in Zuid-Soedan. Sinds de ondertekening van een vredesakkoord door de rivaliserende leiders president Salva Kiir en vicepresident Riek Machar in augustus 2015 is het staakt-het-vuren verstoord door plaatselijke geweldsuitbarstingen. De spanningen kwamen tot een uitbarsting op donderdag 7 juli na een aanval in Juba dichtbij de plaats waar de president en vicepresident vergaderden. Naar verluidt hebben de voortdurende gevechten reeds 300 doden geëist. Het dodenaantal neemt naar verwachting toe, samen met een toenemende vrees voor een staat van burgeroorlog.

Kerk in Nood blijft projecten in Zuid-Soedan steunen. In 2015 verstrekte Kerk in Nood meer dan € 860.000 voor het financieren van pastoraal werk van de Kerk onder vluchtelingen in Zuid-Soedan. Ook steunt het de bouw van een pastorie van de nieuwe parochie Barsherki in het bisdom Wau.