Zonne-energiesysteem voor parochie zonder elektriciteit (Haïti)

Project
Haïti is een van de minst ontwikkelde landen ter wereld en bovendien ook nog een politiek onstabiel land. Het is zich nog steeds langzaamaan aan het herstellen van de vreselijke aardbeving die het eiland in 2010 heeft verwoest. In veel gebieden is de infr
ACN-20150512HAI24488


Haïti is een van de minst ontwikkelde landen ter wereld en bovendien ook nog een politiek onstabiel land. Het is zich nog steeds langzaamaan aan het herstellen van de vreselijke aardbeving die het eiland in 2010 heeft verwoest. In veel gebieden is de infrastructuur nog steeds niet hersteld en zijn er veel gebouwen nog steeds niet herbouwd.

Elektriciteit
De elektriciteitstoevoer is gebrekkig, zo niet erger. Dat is ook het geval in Marmelade, een kleine stad 32 km ten Zuiden van de havenstad Cap-Haïtien, waar de elektriciteit zeldzaam is. Terwijl in Haïti in het algemeen de elektriciteit een luxe is, is die voor de 30.000 inwoners van Marmelade volkomen ondenkbaar. Marmelade is extreem arm; de bewoners kunnen maar net de eindjes aan elkaar knopen met landarbeid en veeteelt.

Een zonne-energiesysteem
Sinds september 2013 is priester Méhu Charles Joseph aangesteld als parochiepriester van de katholieke parochie van de Onbevlekte Ontvangenis in het stadsdeel Platon. Er is echter maar weinig parochiewerk mogelijk, want er is geen elektrisch licht. Bij de ochtendmis bijvoorbeeld en bij de avondbijeenkomsten in de parochie, zo legt priester Méhu uit. Hij vraagt Kerk in Nood om steun om te helpen een zonne-energiesysteem te installeren, dat voor een betrouwbare 24uurs elektriciteitsvoorziening kan zorgen. Dat zal het voor hem niet alleen makkelijker maken tijdens de ochtendmissen en bij de avondactiviteiten, maar het zal het leven ook aanzienlijk makkelijker maken voor veel schoolkinderen, die soms huiswerk moeten maken als het donker is. "Wij zijn ons erg bewust van de waarde van elektrisch licht. Niet zonder reden, het is een synoniem van leven", schrijft priester Méhu in zijn verzoek aan Kerk in Nood.
Wij hopen met een bijdrage van 26.000 euro in staat te zijn hem te helpen met de installatie van zonnepanelen voor de verlichting.

Projectcode: 224-01-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/