"Zomerkamp veranderde mijn leven"

Project
Yohanes uit Hosanna in het zuiden van Ethiopië is één van de gelukkigen die mocht deelnemen aan het zomerkamp van de Broeders van St. Jan. Hij vond er zijn roeping.
0-Zomerkampen-webcover

Zomerkampen veranderen levens. Yohanes uit Hosanna in het zuiden van Ethiopië is één van de gelukkigen die mocht deelnemen aan het zomerkamp van de Broeders van St. Jan. Hij vond er zijn roeping. De Broeders van St. Jan zijn door aartsbisschop Souraphiel van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba gevraagd jongeren op hun weg met God te vergezellen. De broeders hebben daarbij uw hulp nodig.

Om de jongeren te bereiken, organiseren de broeders interactieve cursussen, concerten, festivals en zomerkampen. “Onze zomerkampen hebben we ‘Arendsoog’ genoemd”, vertelt broeder Iovana. “Arendsoog is de jongere die de waarheid zoekt, de jongere die Christus zoek, de jongere die zijn oog vestigt op Christus in de aanbidding. We organiseren vijf zomerkampen per jaar. Op elk kamp zijn zo’n 30-50 deelnemers. De jongeren betalen een eigen bijdrage van omgerekend €4,00. Daarvoor krijgen ze alle maaltijden, een slaapplek en nemen ze deel aan alle activiteiten.”

“Yohanes was dus een van de gelukkige deelnemers”, vertelt broeder Iovana. “Vol vreugde ging hij na een week naar huis. Op het kamp geven we de jongeren de gereedschappen mee om antwoorden op levensvragen te zoeken: vragen over werk, over de toekomst, over de geloofshouding. Alle jongeren krijgen een tijdschrift mee naar huis. Het staat vol met getuigenissen. Zes maanden later belde Yohanes ons op. Hij wilde ons spreken. Hij had het tijdschrift wel 100x gelezen, zo blij was hij met de tijden van aanbidding, met de lessen en met de sportactiviteiten van het kamp. We hebben hem opgezocht en toen sprak hij over zijn verlangens en over zijn roeping. Nu is hij één van onze novicen!”

De eigen bijdrage van de jongeren is bij lange na niet genoeg om de kosten van de zomerkampen te dekken. Per deelnemer is er €30,00 extra nodig. De broeders vragen u om hulp. €30,00 is niet veel geld om een jongere antwoorden te geven op zijn levensvragen. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage en gebed.