Zimbabwe: Kerkelijke hulp onmisbaar

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Radeloze Zimbabwaanse christenen doen een steeds dringender beroep om hulp op de Kerk nu hun land verder wegzakt in economische malaise. Dat zei de Afrikaanse missionaris dr. Andrzej Halemba tijdens een bijeenkomst van Kerk in Nood in het Britse Salford.
20080311zimmie

Radeloze Zimbabwaanse christenen doen een steeds dringender beroep om hulp op de Kerk nu hun land verder wegzakt in economische malaise. Dat zei de Afrikaanse missionaris dr. Andrzej Halemba tijdens een bijeenkomst van Kerk in Nood in het Britse Salford.

Father Halemba, die 12 jaar als missionaris in buurland Zambia werkt, deed verslag van een recente reis naar Zimbabwe, waar hij de armoede die het land in zijn greep heeft met eigen ogen zag.
85 procent van de bevolking is werkloos en de inflatie wordt geraamd op 231 miljoen procent, het hoogste in de wereld. Het land verkeert in de ergste economische crisis sinds Robert Mugabe president werd, zei hij.

Hulp
Nu vijf miljoen mensen bedreigd worden met de hongerdood moeten zij met de apen in de bush om eten vechten. Kerk in Nood heeft steun toegezegd aan kerkelijke hulpprogramma’s, waaronder hulp aan 450 aids-weeskinderen in het bisdom Bulawayo. "We helpen met voedsel en elementaire geneesmiddelen voor de ziekenhuizen, maar ook ondersteunen wij pastorale projecten. Ook willigen wij verzoeken in om gebed voor hun geliefde en verscheurde land", aldus pater Halemba.
Hij prees het Zimbabwaanse volk voor zijn geloof en biddende houding ten aanzien van de crisis en benadrukt de waardigheid ondanks alle armoede.

Groei
Pater Halemba vertelde verder over de groei van de Kerk in heel Afrika en het bemoedigend aantal priesterroepingen. Ongeveer 20 procent van alle seminaristen in de katholieke Kerk komt van het Afrikaanse continent.
De missionaris voegde daaraan toe dat seminaries en kloosters in sommige Afrikaanse landen verdere groei niet aankunnen omdat ze te klein zijn geworden.
Tegelijkertijd herhaalde hij een recente waarschuwing van de Vaticaanse kardinaal Francis Arinze, een Nigeriaan, dat numerieke groei nog niet hand in hand gaat met de verdieping van het geloof.
Hij beschreef hoe de hulp van Kerk in Nood van vitaal belang is voor de vorming van priesters, religieuzen en leken, evangelisatie en gezinscatechese en de opbouw van projecten in heel het continent.

Bron: KN/ACN