Zielenzorg in gevangenis Faisalabad

Project
20100311pak013

In een Pakistaanse gevangenis zijn straf uitzitten is werkelijk een straf. Foltering is aan de orde van de dag. De leefomstandigheden in de gevangenis zijn ellendig. Er is maar één wasgelegenheid per 100 gevangenen en de cellen zijn klein en overvol. Sommige gevangenen sterven aan een zonnesteek of aan een hartstilstand. Elk jaar sterven er tientallen mensen in de gevangenis. Voor Christenen is het in de gevangenis nog veel erger dan voor hun Islamitische medegevangenen. Terwijl ze in het ‘normale leven’ al worden achtergesteld en onderdrukt, is de situatie in de gevangenis nog precairder. Omdat de meeste Christenen zeer arm zijn, kunnen hun families het zich niet veroorloven om de cipiers om te kopen. De christelijke gevangenen, in tegenstelling tot hun islamietische medegevangenen, krijgen dan ook bijna nooit bezoek.

Te arm om vrij te komen
In de gevangenissen van Faisalabad, de op twee na grootste stad van Pakistan, zitten 5000 mensen. Daarvan zijn er 85 tot 100 christen. De meeste christenen zijn gevangen genomen wegens drugsdelicten, illegale handel in alcohol of andere relatief lichte vergrijpen. Velen van hen zouden allang zijn vrijgelaten, als zij de hun opgelegde geldboete hadden kunnen betalen. Maar omdat ze te arm zijn om die boete te betalen, zitten ze in de gevangenis.

Een grote zegen
In Faisalabad staan de autoriteiten wel toe dat eenmaal in de maand en op de grote feestdagen katholieke priesters de gevangenis bezoeken om met de gevangenen die dat wensen, te bidden en te praten. Dat is een grote zegen. De gevangenen-zielzorg komt echter niet alleen ten goede aan de gevangenen, maar ook aan hun familieleden – vooral wanneer de gevangenen de enige broodwinner van zijn familie was. De gevangenneming betekent voor de vrouw en kinderen van de gevangene dat zij in groot gebrek achterblijven. De priesters proberen dan de grootste nood te lenigen. Bovendien zetten zij zich er voor in dat de familie van het slachtoffer zich met de dader verzoent en hem vergeeft. Kerk in Nood ondersteunt dit belangrijke dienstwerk van de gevangenen-zielzorgers voor nog een jaar met 6000 euro.

Projectcode: 328-07-49

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.

Foto: Kerk in Nood