Zes wijdingen voor vervolgde Kerk India

woensdag, 25 januari 2017
Nieuws
In het Indiase district Kandhamal zijn afgelopen week vier nieuwe priesters en twee diakens gewijd, meldt AsiaNews.
ACN-20150512-24580

Het nieuws van de wijdingen mag opmerkelijk heten omdat het district in 2008 het zwaarst te lijden had onder de maandenlange golf van geweld tegen christenen. “Ik dank God voor hun roeping tot het religieuze leven die zij ontvingen in Kandhamal, ondanks vervolging en dreigementen”, verklaarde pater Chinnu Polisetty tegenover AsiaNews. De provinciaal van de capucijnen reageerde op de priesterwijding van drie ordegenoten, de paters Tejeswar Badaraito, Pratap Chandra Bishoyi en Liman Nayak. De plechtigheden vonden zaterdag plaats in de Pater Pioparochie in Simonbadi in het aartsbisdom Cuttack-Bhubaneshwar. Daarbij waren zo’n dertig priesters, twintig zusters en meer dan drieduizend gelovigen aanwezig.

Vurig geloof
“Ik bewonder de mensen van Kandhamal voor hun diepgewortelde en vurige geloof in Jezus die velen inspireert tot een moedig getuigenis van het Evangelie in het moderne India, de haat en tegenstand tegenover christenen trotserend”, aldus pater Polisetty. Maandag wijdde aartsbisschop Barwa de eerste salesiaanse pater, Kumuda Kumar Digal en twee diakens, in de Heilig Hartparochie in Kattingia. Volgens AsiaNews heeft de maandenlange golf van gericht antichristelijk geweld in 2008 tot een opmerkelijk toename van roepingen geleid. Er wordt zelfs van een trend gesproken. Afgelopen september legden maar liefst negentien zusters van de Dienaressen van Maria hun tijdelijke geloften af.

Zwaar getroffen 
Hoewel het hindoe-extremistische geweld zich in verschillende deelstaten voordeed, werd het district Kandhamal het zwaarst getroffen. Van de beloofde vervolging van de daders en de toegezegde schadevergoedingen door zowel de federale als de deelstaatregering is nauwelijks iets terecht gekomen.

Bron: AsiaNews/Katholiek Nieuwsblad