Zelfverbranding wegens mishandeling van dochter

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De Vietnamese katholieke gemeenschap is in shock vanwege de dood van Dang Thi Kim Lieng, de moeder van Mary Ta Phong Tan, een bekende dissidente die in de...

20120801vietnam03

De Vietnamese katholieke gemeenschap is in shock vanwege de dood van Dang Thi Kim Lieng, de moeder van Mary Ta Phong Tan, een bekende dissidente die in de gevangenis zit en daar waarschijnlijk 20 jaar in moet blijven. De moeder stak zichzelf in brand voor het regeringsgebouw in de provincie Bac Lieu als protest tegen de mishandelingen die haar dochter in de gevangenis moet ondergaan. De moeder stierf aan de ernstige verwondingen die de vlammen teweegbrachten. Daarop ontstond een golf afkerende reacties van bloggers in het hele land. Zij beschuldigen de communistische partij en de regering van een beleid van onderdrukking en systematisch schending van vrijheid van godsdienst en geweten, die als "propaganda tegen de staat" worden beschouwd.

Zorgen

Zonder een woord te zeggen tegen familie of vrienden ging Dang Thi Kim Lieng naar het regeringsgebouw en stak zichzelf in brand. Activisten en advocaten voor mensenrechten zeggen dat de vrouw overleed tijdens het transport naar het ziekenhuis in Ho Chi Minh City. Noch de politie noch overheidsautoriteiten hebben commentaar gegeven op de gebeurtenis of haar bevestigd. Familieleden vertelden dat Dang zich erg veel zorgen maakte over het lot van haar dochter, die zij sinds haar arrestatie in september al niet meet gezien had. De politie houdt vol dat zij schuldig is aan ‘subversieve activiteiten" en door laster de regering in Hanoi en de communistische partij online in diskrediet gebracht had . De gerechterlijke hoorzitting tegen dochter Mary Tan zou op 7 augustus beginnen en er bestaat een grote kans dat ze voor decennia de cel in moet. Ze is een voormalige politie officier, bekend in Vietnam omdat ze mishandeling en verstoring van het gevangenissysteem aan de kaak stelde. Haar bekering tot het katholicisme na een jeugd van hersenspoeling door communisten werd haar ook zwaar aangerekend. Een ontmoeting met een advocaat en activist voor mensenrechten wekte bij haar het verlangen naar het geloof en naar haar doop.

 

Bron: AsiaNews

Foto: sdok