Zambia: Hulp voor de opleiding van 8 seminaristen

Project
Om het huidige academische jaar op een goede manier te kunnen afronden hebben de acht seminaristen uit het bisdom van Mongu in Zambia ondersteuning nodig.
ACN-20170824-59952

In Zambia is ongeveer een derde van de bevolking Katholiek, terwijl iets meer dan de helft tot verschillende protestantse denominaties behoort. Op dit moment is één van de grootste problemen echter de verspreiding van fundamentalistische sekten. Zij verleiden de armen met valse beloften: "Als u bij ons komt, wordt u beloond in deze wereld. Hoe meer u bidt, hoe rijker u wordt." Ze slagen erin om de katholieke gelovigen weg te lokken die te gemakkelijk ten prooi vallen aan dergelijke valse beloften.

De Kerk in Zambia zich bewust van de noodzaak om haar pastorale werk te intensiveren. Cruciaal hiervoor is de aanwezigheid van meer priesters. Buitenlandse missionarissen zijn er nog amper. De kerk in Zambia is steeds meer een lokale kerk, met Afrikaanse priesters. De jonge mannen die de roeping van God volgen en die nu voor het priesterschap worden opgeleid kunnen zich zeker niet verheugen op een comfortabel leven. In plaats daarvan dienen veel van hen in afgelegen plattelandsgebieden waar geen elektriciteit of stromend water is en waar ze vaak ver weg zijn van andere priesters.

Momenteel bereiden acht jongemannen uit het bisdom Mongu zich voor op het priesterschap. Het bisdom in het westen van het land beslaat een groot gebied van bijna 90.000 vierkante kilometer en is daarmee dubbel zo groot als heel Nederland. In de 13 parochies zijn dringend meer priesters nodig. Als de gelovigen geen steun hebben van een priester, vormen zij vanwege hun geïsoleerde ligging een makkelijk doelwit voor de sekten. Roepingen zijn er, maar een priesterlijke vorming duurt vele jaren en kost teveel voor deze arme parochies om zelf op te brengen. Voor minder dan € 85 per maand krijgt een seminarist kost, inwoning en vorming op het seminarie.

Helpt u mee zodat er binnenkort meer mensen de gelovigen kunnen behoeden voor de valse profeten van het ‘welvaart-evangelie’? Doneer dan via onze website of maak uw gift over onder vermelding van 159-02-79. Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.