Zalig Kerstfeest

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Heer, maak van ons een werktuig van Uw vrede.Laat ons liefde brengen waar haat heerst.
Laat ons vergeving brengen waar beledigd werd.
Laat ons eendracht brengen waar tweedracht is.
Laat ons waarheid brengen waar mensen dwalen.
20101224kerstkaart01

Heer, maak van ons een werktuig van Uw vrede.

Laat ons liefde brengen waar haat heerst.

Laat ons vergeving brengen waar beledigd werd.

Laat ons eendracht brengen waar tweedracht is.

Laat ons waarheid brengen waar mensen dwalen.

Laat ons geloof brengen waar getwijfeld wordt.

Laat ons hoop brengen waar gewanhoopt wordt.

Laat ons licht brengen waar het duister daalt.

Laat ons vreugde brengen waar droefheid is.

 

En geef dat wij bij dit alles veeleer zoeken

te troosten dan getroost te worden,

te begrijpen dan begrepen te worden,

te beminnen dan bemind te worden.

 

Want het is door te geven dat men krijgt,

door zichzelf te verliezen dat men vindt,

door te vergeven dat men vergeven wordt,

en door te sterven dat men verrijst

tot eeuwig leven.

(Franciscus van Assisi)

 

In verbondenheid met de Christenen in Pakistan,

Irak, Vietnam, China, India

en vele andere landen in de wereld

die ondanks armoede en vervolging

hun hoop vinden in de geboorte van het Kind Jezus

wensen bestuur en medewerkers

van Kerk in Nood u een

Zalig Kerstfeest en een

Gezegend 2011.