YouCat en bemoediging voor Libanese jongeren

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Een juichende menigte, vlaggen, ritmische liederen en steeds weer in vele verschillende talen de kreet "Benedictus, we houden van je". Al uren voor de aankomst...
20120917_Libanon01

 

Een juichende menigte, vlaggen, ritmische liederen en steeds weer in vele verschillende talen de kreet "Benedictus, we houden van je". Al uren voor de aankomst van Paus Benedictus heerst bij het voormalige klooster en de huidige residentie van de Maronitische Patriarch in Brerke een uitgelaten stemming.

Er is door de jeugd een programma opgesteld voor de jeugd, een versterking van het geloof voor een Christelijke minderheid in een moeilijke regio. Duizenden jongeren lieten zich zaterdagavond door de woorden van de Paus enthousiasmeren. Libanon, Jordanië, Palestina, Cyprus, uit alle landen van de regio zijn ze afkomstig, ‘speciaal voor de Paus," zoals Joan en Roana uit Irak zeggen. "Wij hopen op vrede in de wereld door hem en een persoonlijke boodschap voor ons." Speciaal voor de jongeren uit Syrië heeft de Paus ook een boodschap en hij prijst hen voor hun moed.

Prima stemming

Ondanks moeilijkheden bij de registratie zijn zo"n 16.000 jongeren aanwezig bij de residentie. De minder fortuinlijken volgen het gebeuren op grote beeldschermen buiten het terrein. Drie uur voor de aankomst van de Paus was de poort al gesloten. Maar het lange wachten onder een hete zon kon geen afbreuk doen aan de stemming. Het hoofd van de Katholieke Kerk heeft voor de jongeren de jeugdcatechismus YouCat meegebracht. Het geloofsboek was speciaal voor de gelegenheid door Kerk in Nood Oostenrijk in het Arabisch vertaald. "Meestal worden wij Arabische Christenen vergeten," zegt William uit Zgharta verheugd.

‘Vreest niet’

Meer nog als over de Catechismus zijn de deelnemers opgetogen over de woorden van de Paus. "Vrees niet," luidt zijn oproep aan de jonge gelovigen die zijn toespraak steeds weer met applaus onderbreken. Hij roept de jongeren op in Libanon te blijven. Onveiligheid, marginalisering, gevoel van eenzaamheid en andere "frustraties" zoals werkeloosheid mogen niet leiden tot "het proeven van de bittere honing van emigratie, " hield de Heilige Vader het jeugdige gehoor voor. De Christenen moeten meehelpen aan het opbouwen van de toekomst van het land. Tevens deed hij een appél aan de Christenen en de Moslims zich te verenigen "om zo een eind te maken aan geweld en oorlog".

‘Vlucht niet’

Ook waarschuwde Paus Benedictus de jongeren hun toevlucht te nemen tot drugs en pornografie. Dat is, aldus de Paus, een vlucht in een parallelle wereld. Verder deed hij een oproep tot bezonnenheid in het gebruik van sociale netwerken. Ze zijn wel interessant, maar kunnen ook gemakkelijk leiden tot afhankelijkheid en een verwisseling van de virtuele wereld met de reële. Hij riep de jongeren op "in de strijd tegen oppervlakkigheid en lichtzinnige consumptie" initiatieven te nemen die het leven zin en volheid verschaffen."

Bron en foto: AsiaNews