Woning wordt kapel in Rusland

Project
ACN-20150629RUSSIA26372

Project in Rusland
Pater Jerzy Jagodzinski komt uit Polen en werkt sinds 1995 in Rusland. Hij behoort tot de Missionarissen van Steijl (Missionarissen van het Goddelijk Woord) en hij leidt momenteel twee parochies in de regio Kaliningrad – de St. Jozefparochie van Gvardiejsk en de parochie van de Drievoudig Wonderdadige Moeder van God in Polessk. In de regio Kaliningrad wonen rond 5% katholieken, waardoor dit gebied de meest katholieke regio van Rusland is.

Het aantal gelovigen stijgt
De kleine stad Polessk, die tot 1945 Labian heette en toen een deel van Duitsland was, heeft maar net 7600 inwoners. De huidige katholieke parochie werd hier pas lang na het uiteen vallen van de Sovjet-Unie gesticht. Zij bestaat eigenlijk pas sinds 2009 en staat nog steeds in de kinderschoenen. Op zondagen en feestdagen wonen ongeveer 60 katholieke gelovigen de H.Mis bij. Het aantal gelovigen stijgt echter, vooral door toedoen van de toevlucht van Poolse, Duitse en Litouwse migranten, die zich hier in het gebied van Kaliningrad hebben gevestigd vanuit Kazachstan of andere Centraal-Aziatische republieken. De meesten van hen zijn afstammlingen van degenen, die in de tijd van de Sovjets naar deze regio werden gedeporteerd.

Gulle weldoeners
De oorsponkelijke katholieke kerk werd in de Sovjettijd geconfisqueerd en wordt tegenwoordig nog gebruikt als muziekschool. Daarom heeft de parochie een huis aangeschaft dat niet alleen dienst moet gaan doen als woning voor de priester en een kleine communiteit van zusters, en als ruimte voor het geven van godsdiendtonderwijs, maar het zal ook worden verbouwd tot een kleine kapel voor de eredienst. Met steun van Kerk in Nood wordt een deel van het huis omgebouwd tot kapel, dankzij de bijdrage van 20.000 euro die wij van onze gulle weldoeners ontvingen.

Hartelijk dank
De kapel is ondertussen plechtig ingewijd door Aartsbisschop Paolo Pezzi van het aartsbisdom van de Moeder Gods van Moskou. Op de dag van de kerkwijding was er nog een reden tot feest, want die dag ontvingen zeven parochianen het Sacrament van het Vormsel. Heel hartelijk dank aan onze weldoeners die eraan bijdroegen dat deze kapel kon worden gebouwd!

Projectcode: 427-01-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood