"Wij willen de gematigde krachten in Nigeria steunen"

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Nigeria telt ongeveer 150 miljoen inwoners van wie 45% Christen zijn en 45% Moslim. Het land dat over grote olierijkdommen beschikt, wordt gekenmerkt door scherpe sociale tegenstellingen en veelvuldige...
20120214Fr_Halemba_small

Interview met pater Andrzej Halemba et Marko Tomashek van Kerk in Nood

 

Nigeria telt ongeveer 150 miljoen inwoners van wie 45% Christen zijn en 45% Moslim. Het land dat over grote olierijkdommen beschikt, wordt gekenmerkt door scherpe sociale tegenstellingen en veelvuldige gewelduitbarstingen. De afgelopen weken heeft is de omvang van de aanslagen, ook tegen Christenen, toegenomen. De terreur heeft al honderden levens geëist. Achter deze terreur staat de islamitische groep "Boko Haram". De president van Nigeria, Goodluck Jonathan, heeft er zelfs voor gewaarschuwd dat leden van deze groep in leger, politie en overheid zijn weten binnen te dringen.

 

Hoe schat u de huidige situatie in?

Halemba: "Nigeria is het dichtstbevolkte land van Afrika. De conflicten hebben vele oorzaken en zijn zowel van sociale, economische, politieke, etnische als godsdienstige aard. Corruptie tiert welig. Het optreden van "Boko Haram" is niet los te zien van deze achtergrond. De groep keert zich tegen iedere vorm van westerse invloed. Haar terreur is gericht tegen Christenen, maar ook tegen gematigde Moslims."

Tomashek : Volgens sommige berichten, zou "Boko Haram", banden onderhouden met Al-Qaida en andere terroristische bewegingen. De meest recente aanslagen leken veel professioneler dan eerdere, wat doet vermoeden dat er een doelgerichte training aan vooraf is gegaan."

 

Wat staat "Boko Haram" voor ogen? Streeft zij naar een theocratie?

Tomashek : "Wat "Boko Haram" voorstaat, is eerder van ideologische dan van religieuze aard. In Nigeria bestaan vele geloofsvormen, zowel bij Moslims als bij Christenen, variërend van agressieve neigingen tot geheime genootschappen. In dit land is religie ook een vorm van ondernemen."

Halemba : "De gestage groei van "Boko Haram" is pas in 2009 begonnen na de dood van haar leider die op dat moment door de politie in verzekerde bewaring werd gehouden. Er zijn veel aanwijzingen dat de groep steun geniet van bepaalde politieke en militaire kringen. Doel is zonder twijfel het land met geweld te ontwrichten. Met spectaculaire aanslagen wil de groep zich maximale bekendheid verwerven. Dat verhoogt haar invloed."

 

Wat kan een hulporganisatie als Kerk in Nood in dergelijke omstandigheden doen?

Halemba : "We moeten niet vergeten dat de meeste volgelingen van de twee religies vreedzaam naast elkaar leven. Sommige stammen en families bestaan zowel uit Christenen als Moslims. Daarom willen wij steun bieden aan de gematigde krachten onder de Moslims. De Katholieke bisschoppen hebben goede banden met de Moslim leiders."

Tomashek : "De problemen komen van de fanatieke imams. Zij zetten de gelovigen op tegen andersdenkenden. In Saoedi-Arabië worden duizenden van hen opgeleid. Bij de Christenen moeten we kritisch kijken naar de zogenaamde Pinkstergemeenten, zij kunnen zich soms ook zeer agressief opstellen."

 

Pater Andrzej Halemba is hoofd van de afdeling Azië en Afrika en Marko Tomashek is hoofd van de afdeling Engelstalige landen in Afrika bij de internationale hulporganisatie Kerk in Nood (www.acn-intl.org).