Wie zat er achter het geweld in Orissa?

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Christenen in Orissa vragen gerech­tig­heid. Twee jaar na de razzia's op chris­tenen die op 24 augustus 2008 begonnen in het district Kandhamal, lopen de over­levenden van het geweld nog altijd risico. Meer dan 15.000 mensen...
20100825orissa01

Christenen in Orissa vragen gerechtigheid. Twee jaar na de razzia’s op christenen die op 24 augustus 2008 begonnen in het district Kandhamal, lopen de overlevenden van het geweld nog altijd risico. Meer dan 15.000 mensen, voor het grootste deel Dalits die zich tot het christendom hebben bekeerd,kunnen niet naar hun dorpen tenzij ze zich bekeren tot hindoeisme.

Van de 33.000 klachten die slachtoffers hebben ingediend bij de lokale politie, zijn er slechts 831 geaccepteerd. Hiervan is de meerderheid geseponeerd. Op dit moment lopen er slecht in 193 gevallen een rechtszaak. Van de 794 extremistische hindoes die zijn gearresteerd, heeft de politie er 653 vrijgelaten, terwijl slechts 7 misdadigers gestraft zijn tot levenslang.

In een poging om stem te geven aan degenen die onder het geweld leden of getuige waren van geweld is in New Dehli een Nationaal Mensen Tribunaal opgezet. Het initiatief hiertoe werd genomen door het Nationaal Solidariteit Forum (NSF). De bedoeling is dat die slachtoffers getuigenis kunnen geven, die daartoe niet in staat waren bij de plaatselijke rechtbank vanwege bedreiging en druk.

AsiaNews vroeg mgr. Rapahel Cheenath, aartsbisschop van Cuttack-Bhubaneswar (Orissa), die jarenlang betrokken was bij de emancipatie van outcasts, wat naar zijn mening achter de moorden zat en hoe de Kerk omgaat met deze situatie.

Wat was in uw opinie de echte oorzaak van het geweld in Kandhamal in 2008?

De Kerk en christelijke missionarissen in Orissa hebben altijd geijverd voor de emancipatie van de Dalits en de leden van stammen. Tegenwoordig leven zij in een betere positie dan vroeger dankzij het onderwijs van de Kerk dat hen bewust heeft gemaakt van hun rechten. Maar de hindoe-nationalisten willen die situatie niet tolereren en willen af van de christenen.

Wat vindt U van de Dalit Christelijke Bevrijdingsbeweging die door de Kerk en christelijke missionarissen wordt gesteund?

Het is ongetwijfeld een nuttig initiatief. Dalits en stamleden genieten niet dezelfde rechten als de leden van hogere kasten. Ze worden op alle fronten gediscrimineerd. Eeuwenlang hebben ze als slaven geleefd en bezaten maar zelden het land dat ze bewerkten. Ze hebben lage lonen waardoor ze niet economisch onafhankelijk kunnen zijn. Alle pogingen om daar verandering in te brengen zijn gestrand.


Hoe ziet u in dit licht het handelen van de christenen?

Elke handeling of dienstwerk door een christen is gebaseerd op de leer van Jezus: " Bemin God met uw gehele hart en met al uw kracht en heb je naaste lief als jezelf." Als Moeder Teresa iets deed voor de mensheid, was het omdat ze dit basisprincipe volgde. Jezus identificeerde zichzelf met de armen toe hij zei: "Ik was hongerig en jij gaf me te eten, ik was dorstig en jij gaf me te drinken, ik was naakt en jij kleedde mij. Telkens als je dit doet voor een van mijn broers, doe je het voor mij."


Wat vindt u dat de Kerk en de missionarissen moeten doen?

Ze moeten de leringen van Jezus volgen en de weg gaan die leidt tot het helpen van de armsten der armen. De Dalits en stamleden horen volledig tot deze categorie. De Kerk en de missionarissen doen hun best hun situatie te verbeteren door onderwijs, het bouwen van ziekenhuizen en het geven van spirituele en financiële hulp. Christus deed hetzelfde. Hij genas de zieken, voedde de armen en gaf hun vrede en vreugde en vergaf de zondaars. En wat was het resultaat? Duizenden volgden Hem na. Zo zijn er de laatste jaren ook resultaten in de strijd voor de emancipatie van de Dalits. Veel van hen kregen toegang tot voorzieningen, ontvingen respect in de samenleving zelfs van de voormalige president KR Narayan. Maar er moet nog veel gebeuren en kastelozen vechten nog altijd voor hun rechten als Indiase burgers, rechten die zij volgens de grondwet moeten genieten. Dus als de christelijke Dalits aangevallen en vervolgd worden, is dat niet vanwege hun bekering, maar omdat het christendom hen heeft bevrijd van eeuwenlange slavernij.

Een ander thema binnen de Beweging voor de Bevrijding van christelijke Dalits en Stamleden is economische zelfvoorziening. Dit is absoluut een bedreiging voor de eeuwenlange dominantie van de hoogste kasten over de Dalits. Daarom staken de extremistische hindoes in Kandhamal alle 126 winkels van christenen in brand.

Wat soort mensen zijn de zakenlieden van Kandhamal?

Zij komen niet van Kandhamal, maar van Cuttack, Bhubaneswar, Orissa en andere delen van Ganjam, het zijn meestal leden van de hoger klassen als Brahamen, Bania en Oriya. Zij bezetten in het geheim het land of buiten de ellende van de bevolking uit. Zakenmensen proberen een monopolie van de markt te verwerven via een soort mafiose controle. Zij waren het die het geweld organiseerden en gebruikten gewone mensen als moordmachines om hun belangen veilig te stellen. Deze mensen zijn de echter criminelen. Zij gebruikten hun invloed bij plaatselijke autoriteiten tijdens de razzia’s van 2008 en verstrekten kerosine, wapens, drugs en alcohol aan de extremisten. Deze mensen moeten achter de tralies, dan krijgen de slachtoffers gerechtigheid. De grootste fout van de christenen was dat zij alleen maar in opstand kwamen. De echte misdadigers moeten nu gestraft worden, anders wordt het oude probleem van India nooit opgelost. (bron: AsiaNews)