Wie verdedigt ons nu?

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De vooruitzichten voor Christenen in Pakistan zijn somber, stelt de Katholieke voorman in het land. De dood van Shahbaz Bhatti heeft de groeperingen van minderheden beroofd van een "groot leider" en hen achtergelaten met het gevoel...
20110309Pakistan_Archbishop_Lawrence_Saldanha_of_Lahore_small

De vooruitzichten voor Christenen in Pakistan zijn somber, stelt de Katholieke voorman in het land. De dood van Shahbaz Bhatti heeft de groeperingen van minderheden beroofd van een "groot leider" en hen achtergelaten met het gevoel "onderdrukt, verdrukt en bedrukt" te zijn.

Aartsbisschop Lawrence Saldanha van Lahore verklaarde dat de moord op de Federale Minister voor Minderheden aantoont hoe extremistische, religieuze partijen de overhand krijgen boven een "zeer zwakke" regering. De aartsbisschop, die voorzitter is van de Katholieke Bisschoppen Conferentie in Pakistan, zei dat de 2,5 miljoen Christenen in het land steeds vaker zijn overgeleverd aan geweld en intimidatie van mensen "van wie de denkrichting in toenemende mate wordt bepaald door een extremistische vorm van de Islam."

In een interview vanuit Lahore met de Katholieke hulporganisatie Kerk in Nood, zei aartsbisschop Saldanha: "De moord op Shabaz Bhatti betekent dat we een grote leider van onze gemeenschap hebben verloren. Hij nam het voor ons op en gaf uiting aan de zorg en vrees van onze mensen. We hebben nu geen leider." De aartsbisschop vervolgde: "Onze mensen zijn zeer terneergeslagen. Zij zijn bevreesd voor de toekomst " meer dan in het verleden. "De mensen voelen zich tweederangs burgers. We kunnen niet voor onze mening uitkomen. Wij voelen ons onderdrukt, verdrukt en bedrukt."

Met een beschuldigende vinger naar de regering die er niet in slaagt het fundamentalisme effectief aan te pakken, zei hij: "de toestand is nu hachelijk voor ons. "De religieuze partijen hebben veel druk uitgeoefend op de regering die zeer zwak is en geen stelling kan nemen tegen de dreiging van extremisme." Aartsbisschop Saldanha, die Bhatti omschreef als "een man van grote integriteit die een duidelijke mening had en ervoor uitkwam," zei eraan te twijfelen of wie hem ook zou opvolgen, dezelfde moed en vastberadenheid zou tonen bij de verdediging van de rechten van minderheden.

De aartsbisschop sprak vijf dagen na de moord op Bhatti die in de straten van Islamabad door gemaskerde mannen van vlakbij werd neergeschoten toen hij het huis van zijn moeder verliet op weg naar een kabinetsvergadering. Katholieke leiders hebben benadrukt dat de dood van Bhatti een zware slag is, minder dan twee maanden nadat Salman Taseer, de gouverneur van de Punjab, door zijn eigen bewaker werd gedood. Beiden hadden zich uitgesproken tegen de beruchte blasfemie wetten van Pakistan die de doodstraf of levenslange gevangenisstraf stellen op uitingen van gebrek aan respect voor de profeet Mohammed en de Koran. Hun kritiek op de wet kwam temidden van wijdverspreide zorg dat de wetgeving door extremisten wordt misbruikt als voorwendsel voor gewelddaden in antwoord op onbewezen beweringen van gebrek aan respect jegens de Islam.

De aartsbisschop wees ook op de verhoogde bescherming van Christelijke gebouwen zoals zijn Heilig Hart kathedraal in Lahore die onder politie toezicht staat met camera’s, cementen afsluitingen, zandzakken en versterkte muren die nog eens een meter zijn verhoogd. "Het lijkt wel Fort Knox,"zei hij. Hulde betonend aan zijn gelovigen, zei aartsbisschop Saldanha aan Kerk in Nood: "onze mensen geven blijk van veel veerkracht en zijn vastbesloten. Eeuwenlang hebben zij geleden. Dit is niet nieuw voor hen. Zij zijn altijd onder de duim gehouden. We gaan verder met Gods genade." Hij deed tevens een oproep tot gebed en actie vooral van hulporganisaties als Kerk in Nood. Aartsbisschop Saldanha verklaarde: "we moeten de problemen waarmee we te maken hebben onder de aandacht blijven brengen. "We hebben ook behoefte aan mensen die bereid zijn hulp te verlenen aan de slachtoffers van geweld om hen van vrees en de dreiging voor verdere aanvallen te vrijwaren."