Westminster Abbey verlicht op "Rode Woensdag"

maandag, 28 november 2016
Nieuws
red-wednesday

door Murcadha O Flaherty

In het Verenigd Koninkrijk heeft de oproep tot stilstaan bij vervolging om godsdienst vorige week veel navolging gehad. Kerkelijke gemeenschappen en andere geloofsgroepen kwamen samen op ‘Red Wednesday’ uit solidariteit met mensen over de hele wereld die lijden onder vervolging vanwege hun geloof.

Westminster Abbey verlicht|
Op de dag, een initiatief van Kerk in Nood, werden in Londen onder meer Westminster Abbey en de Westminster Cathedral fel rood verlicht. Ook andere religieuze gebouwen in het land kwamen in een rood licht te staan, zoals de katholieke Brentwood Cathedral en de liberale Joodse Synagoge in St. John’s Wood. Een (rode) Londense dubbeldekker met de tekst ‘Sta op voor geloof en vrijheid # Rode Woensdag’ deed het Islamitisch Centrum Imam Khoei, St Paul’s Cathedral, de synagoge in St John’s Wood en Westminster Abbey aan.

Scholen
Leerlingen van scholen in vele delen van het Verenigd Koninkrijk droegen op deze Rode Woensdag een rood kledingstuk. Ook hebben zij gebedsdiensten gehouden en meegedaan aan activiteiten ter ondersteuning van mensen die lijden omwille van hun geloof.

Rapport Vrijheid van Godsdienst
Voor de gelegenheid spraken Zijne Heiligheid Ignatius Aphrem II, Patriarch van de Syrisch Orthodoxe Kerk in Damascus, Dr. Sarah Bernstein, Directeur-Generaal van het Centrum voor Joods-christelijke Betrekkingen in Jeruzalem, en Sjeik Dr Umar Al-Qadri Ameer, Hoofd-Imam van het Islamitisch Opvoedkundig en cultureel centrum Al-Mustafa in Ierland bij de presentatie van het rapport van Kerk in Nood over vrijheid van godsdienst in de wereld van 2016. Het rapport stelt de situatie vast van verschillende geloofsgemeenschappen in 196 landen – elke land van de wereld.

Red Wednesday in Nederland
De directeur van Kerk in Nood Nederland, Joris van Voorst tot Voorst, hoopt dat het initatief ook eens navolging zal krijgen in Nederland: “Inmiddels zijn het Christus-beeld in Rio de Janeiro en Wesminster Abbey rood gekleurd geweest om de mensen te herdenken die voor hun geloof zijn gedood. In Nederland hebben we net het rapport uitgebracht. We hopen dat dit rapport het leed van de mensen die lijden onder geloofsvervolging voldoende onder aandacht brengt. Deze mensen lijden voor hun geloof dat zij vredelievend belijden. Of de meeste Nederlanders het zien, is echter de vraag. Misschien dat het zou helpen als kerken als de Dom in Utrecht, de Sint-Jan in Den Bosch en synagogen en moskeeën in Nederland het onder aandacht zouden brengen."