"Westerse christenen moeten hun vrijheid goed gebruiken"

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Westerse christe- nen moeten hun vrijheid op waarde schatten en goed gebruiken. Dat zei de Iraanse Chalde- se aartsbisschop van Teheran, Ramzi ...
20120404_Iran01

Westerse christenen moeten de vrijheid waarin ze leven op waarde schatten en goed gebruiken. Dat zei de Iraanse Chaldese aartsbisschop van Teheran, Ramzi Garmou, deze week tijdens een bijeenkomst van de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood.


Aartsbisschop Garmou benadrukte dat Westerse christenen "geen slaven mogen worden van een cultuur die probeert God uit de harten van mensen te verdrijven". Zij dienen hun vrijheid te gebruiken om "respect voor menselijk leven te bevorderen". Een cultuur zonder God leidt tot "de dood" en heeft "geen toekomst", aldus mgr. Garmou.

Christenen in Iran vormen slechts een kleine minderheid, maar toch "is hun vitaliteit niet afhankelijk van hun aantal, maar van de kwaliteit van hun geloof en hun levende getuigenis." In hun "dag-tot-dag dialoog" met de moslims, zijn de christenen in Iran "authentieke getuigen van de waarden van het evangelie". De grootschalige emigratie van christenen uit Iran om politieke, economische en religieuze redenen is een uitdaging, maar aartsbisschop Garmou benadrukt dat de christelijke gemeenschap in Iran zich niet laat ontmoedigen. "Hoewel we kinderen van onze moeders zijn, heeft God ons naar dit land gezonden."

Vaak wordt vergeten dat lijden voor de Kerk ook "bron van leven is voor de Kerk." Zulke beproevingen leiden tot vernieuwing en versterking van de Kerk. Bijna 99 procent van de bevolking van de Islamitische Republiek Iran is moslim. Bekeringen van de islam zijn verboden en strafbaar met de dood. Christenen vormen met ongeveer 80.000 mensen een minderheid. Van hen is driekwart Armeens-orthodox.

De 20.000 katholieken in Iran behoren tot drie verschillende Riten. Ze mogen hun godsdienst alleen binnen hun parochiekerken uitoefenen, maar ze mogen niet openlijk hun geloof belijden. Iedere missionaire activiteit is verboden.

 

(Bron: Katholiek Nieuwsblad)