Werelddag voor vervolgde Christenen?

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Het Vaticaan zou graag invoering zien van een jaarlijks te gedenken Werelddag voor vervolgde Christenen. Dat heeft de Vaticaanse vertegenwoordiger deze week voorgesteld bij...
20111209christenvervolging01

Het Vaticaan zou graag invoering zien van een jaarlijks te gedenken Werelddag voor vervolgde Christenen. Dat heeft de Vaticaanse vertegenwoordiger deze week voorgesteld bij de Organisatie voor Vrede en Veiligheid in Europa (OVSE).

Invoering van een dergelijke internationaal te gedenken dag zou volgens Aartsbisschop Dominique Mamberti de aandacht vestigen op de wereldwijde Christenvervolging. Het zou "een belangrijk signaal zijn dat overheden bereid zijn om deze ernstige kwestie serieus te nemen". De topdiplomaat liet doorschemeren dat regeringen de kwestie niet ernstig genoeg nemen. Hij herinnerde de OVSE-afgevaardigden eraan dat geweld tegen Christenen gemeengoed is. Christenen vormen wereldwijd veruit de grootste groep mensen die omwille van hun religieuze overtuiging gediscrimineerd of vervolgd worden.

Minder flagrante schendingen van de godsdienstvrijheid komen op nog grotere schaal voor. Hij verklaarde dat momenteel naar schatting 200 miljoen Christenen van uiteenlopende confessies, "moeilijkheden ondervinden door juridische en culturele structuren die leiden tot hun discriminatie." Een jaarlijkse viering kan de aandacht vestigen op deze problematiek, aldus Mamberti.

In zijn breed opgezette toespraak, vroeg Aartsbisschop Mamberti ook maatregelen om de illegale wapenhandel en de opslag van kleine wapens aan te pakken. Ook vroeg hij grotere inspanning om mensenhandel tegen te gaan.

Een belangrijk deel van de toespraak wijdde hij aan de migranten. Regeringen zouden meer aandacht moeten besteden "aan de migranten zelf, in plaats van zich te beperken tot hun economische rol als tijdelijke werknemers of permanente kolonisten." Meer aandacht voor gezinsvorming en gezinshereniging is niet alleen in humaan opzicht noodzakelijk, maar zal ook de integratie aanzienlijk doen verbeteren.

Bron: CWN