Weer verdachte dood dienstplichtig Christen

woensdag, 23 maart 2016
Nieuws
Opnieuw is een Egyptisch Christelijke dienstplichtige overleden onder verdachte omstandigheden.
201603Koptische-dienstplichtige-Michael-Gamal

Opnieuw is een Egyptisch Christelijke dienstplichtige overleden onder verdachte omstandigheden. Michaël Gamal, 22, zou zijn twee jaar verplichte militaire diensttijd in mei beëindigen ware het niet dat zijn familie het schokkende bericht ontving van zijn "zelfdoding."

Laatste contact
De laatste keer dat zijn familie contact met hem had, was op 15 februari. Osama, een broer van Michaël Gamal : "Zoals dikwijls maakten wij een praatje door de telefoon. Michaël was in goede vorm, hij maakte voortdurend grapjes. Hij had nog een paar maanden voor het einde van zijn diensttijd." Een paar uur later nam de situatie onverwacht een andere wending. Osama: "Toen ik de dag daarop weer belde, werd de telefoon heel ongebruikelijk niet door Michaël opgenomen. Later op diezelfde avond belde een bevriende dienstplichtige mij met de telefoon van Gamal. Hij vertelde mij dat mijn broer ernstig was mishandeld. Ik kon dat niet geloven."

Autopsie ontmoedigd
In alle haast vertrok de familie naar Shebeen el-kom (76 kilometer ten Noorden van Caïro) waar Gamal gelegerd was. Daar werden ze door de militaire politie op de hoogte gebracht van de "zelfmoord" van hun zoon en broer. Zij verklaarden dat een eerste onderzoek in het ziekenhuis door een lijkschouwer uitwees dat de oorzaak van het overlijden een geweerschot was dat, van dichtbij, op zijn borstkas gelost was. Het lichaam vertoonde verwondingen aan voorhoofd en rechter slaap. De familie vond het erg verdacht de legerleiding herhaaldelijk probeerden een autopsie te ontmoedigen. Alea, een andere broer van Gamal: "Drie leden van de militaire politie vroegen ons wie er het laatst met Michaël contact had gehad. Zij waren ervan overtuigd dat wij aan de telefoon ruzie gemaakt hadden. Dit was in één woord gelogen. Zij beweerden dat hij vanwege dat gesprek een einde aan zijn leven had gemaakt."

Helikopter voor spoedbegrafenis
De militairen wilden het lichaam al begraven vóórdat andere familieleden naar Shabeen zouden afreizen vanuit Asyut, een rit van 6uur in noordelijke richting. “Ze probeerden ons ertoe over te halen de familie niet te laten komen. Ofschoon men ons verzekerde dat Michaël nog in leven was toen men hem het ziekenhuis binnenbracht, ontbraken de verplichte opname formulieren voor het ziekenhuis. Naderhand probeerde een luitenant van Michaëls eenheid, Luitenant Mohamed Medhat, ons te overreden het lichaam maar terstond te begraven. Hij bood zelfs aan het lichaam met een militaire helikopter over te brengen en spoed te zetten achter het afwikkelen van de vereiste papieren.”

Rapport vóór autopsie
Ondanks dat er geen onderzoek plaats had gevonden en nog vóór het lichaam het ziekenhuis had verlaten, waren de militaire autoriteiten al klaar met een geschreven rapport. Daarin bevestigden zij dat Michaël zichzelf met een geweerschot gedood had. De familie heeft evenwel sterke argumenten om dit te betwijfelen. Nog een andere broer van Michaël: "Michaël vertelde ons onlangs dat hij de laatste paar maanden opdrachten kreeg voor ondersteuning en hem geen speciale taken werden gegeven. Ook werden hem geen vuurwapens meer ter beschikking gesteld. Hij kon zichzelf dus niet doden, omdat hij geen wapen mocht bezitten. En hoe had hij met een lang geweer op zichzelf kunnen schieten?"

Eerdere ‘zelfmoorden’
De mysterieuze dood van Gamal lijkt sprekend op een gelijksoortig geval waarbij Bishoy Kamel, een andere Koptische dienstplichtige, onlangs in November, ook werd gerapporteerd als dood door zelfmoord. Dit stelt het aantal dienstplichtige doden binnen ófwel het Egyptische leger ófwel de politiemacht sinds juni op 4 en het aantal bekende gevallen in de laatste 10 jaar op 7. In de meeste gevallen wordt zelfdoding als oorzaak genoemd. Wat de familie vooral ergert, is dat klachten over het uit de weg ruimen om godsdienstige reden nooit door de autoriteiten op de juiste manier worden onderzocht.

Hydra Garas, een priester die Michaël goed kende, verklaarde dat Michaël zich beklaagde omdat hij, in de laatste eenheid waarin hij was ingedeeld, door medemilitairen en soms ook door officieren slecht behandeld werd. De familie legde er nog eens de nadruk op hoe Michaël hen twee maanden eerder verteld had hoe een officier hem met een stok op zijn rug had geslagen. De gevolgen daarvan waren nog te zien op zijn onderhemd. Toch leek het erop dat hij dit incident bij zijn laatste verlof achter zich gelaten had. "De laatste keer dat ik hem gezien heb, was hij héél opgewekt. Hij zei: ‘Pater, het is bijna gebeurd’ in verband met het naderende einde van zijn diensttijd.