Weer ondergrondse priester gearresteerd in Fujian

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Een ondergrondse priester uit het bisdom Mindong (Fujian, China) is 19 maart gearresteerd. Veiligheidsbeambten namen pastoor Kiu Maochun, 36 jaar, in hechtenis een dag na de vrijlating van een andere priester, pastoor John Baptist Luo Wen. Hij zat...
vervolging-china-200-x-150

Een ondergrondse priester uit het bisdom Mindong (Fujian, China) is 19 maart gearresteerd.

Veiligheidsbeambten namen pastoor Kiu Maochun, 36 jaar, in hechtenis een dag na de vrijlating van een andere priester, pastoor John Baptist Luo Wen. Hij zat 15 dagen in de gevangenis. De arrestatie van pastoor Liu valt samen met een plenaire zitting van de Vaticaanse Commissie over de Kerk in China. De pastoors Liu en Luo behoren tot een groep van zeven priesters die is verboden door de autoriteiten. Aan het einde van januari en begin februari organiseerde de groep twee kampen voor ongeveer 300 universiteitsstudenten van hun bisdom. Volgens het Ministerie van Religieuze Zaken, zijn dergelijke evenementen verboden volgens de bestaande wetten, omdat ze moeten worden gehouden onder toezicht van de overheid en de Chinese Katholieke Patriottische Vereniging. Veiligheidstroepen bezochten het kamp, dat werd gehouden in de buurt van de kerk van Saiqi, en uitten bedreigingen aan het adres van de priesters en de deelnemers, waarbij ze hen bevalen te stoppen met de bijeenkomst. De priesters lieten het kamp echter doorgaan en moedigden de studenten aan om hetzelfde te doen. Een maand later werd pastoor Luo gearresteerd.

Tegen AsiaNews zei hij eerder "bereid te zijn naar de gevangenis te gaan", dat hij "niets te vrezen had" en dat hij "er trots op was een katholieke priester te zijn, en vurig om van zijn geloof te getuigen door middel van acties". Hij voegde eraan toe: "Ik zou graag als getuige willen dienen van Christus en het voorbeeld volgen van zo vele heilige martelaren." Twee andere priesters, de pastoors Guo Xijin en Miu Yong ontvingen een detentiebericht en verwachten dat zij in hechtenis genomen zullen worden in de nabije toekomst. Alle zeven priesters die betrokken zijn in de zaak kregen een boete van 500 yuan (75 dollar).
Pastoor Luo sprak tegen UCAN over zijn detentie. Hij zei dat hij in een ruimte van 40 m2 werd vastgehouden gedurende vijf dagen met 21 andere mannen, veelal drugsverslaafden en gokkers. Gevangenen sliepen op cementen blokken of op de vloer. Er was geen badkamer en mensen konden zich alleen wassen met koud water in een kleine binnenplaats. Terwijl zijn medegevangenen twee keer per week bezoekers mochten ontvangen, werd hem dat recht onthouden.
Onder de bestaande wetten wordt iedereen die betrokken is bij religieuze activiteiten die buiten de door de regering gecontroleerde instituten vallen, als "crimineel" beschouwd. Katholieken in het bisdom Mindong zijn bijna allemaal lid van de ondergrondse Kerk. Van de 80.000 mensen, behoren ongeveer 70.000 tot de laatste. Ze zijn goed georganiseerd met meer dan 50 priesters, 96 nonnen en 400 lekencatechisten. Hun bisschop is Huang Shoucheng, 86 jaar oud. Mindong heeft ook een patriottische bisschop, mgr. Zhan Silu, maar deze heeft weinig aanhangers. De ondergrondse Kerk wordt vervolgd omdat zij weigert zich aan te sluiten bij de Chinese Katholieke Patriottische Vereniging. Dit is een organisatie van de Communistische Partij die controle wil houden op de activiteiten van de Kerk met het doel een Kerk op te richten die onafhankelijk is van de Heilige Stoel. Bronnen vertelden AsiaNews dat tien ondergrondse priesters momenteel in de gevangenis zitten of in dwangarbeidkampen. De meeste ondergrondse bisschoppen worden verhinderd hun ambt uit te oefenen; drie van hen worden feitelijk al jarenlang vermist. De politie houdt hen vast op een onbekende locatie. De eerste is de 75-jarige mgr. James Su Zhimin (bisdom Baoding, Hebei). Sinds zijn arrestatie in 1996 is zijn verblijfplaats nog altijd onbekend. Hij werd een keer gesignaleerd in november 2003, toen hij een paar dagen verbleef in een ziekenhuis in Baoding onder politie-escorte. Hij werd daar behandeld voor hart- en oogaandoeningen. De tweede is de 86-jarige mgr. Cosma Shi Enxiang (Yixian bisdom, Hebei), die werd gearresteerd op 13 april 2001. Er is sindsdien nooit meer iets van hem vernomen. Hij werd tot bisschop benoemd in 1982, en bracht in totaal 30 jaar in de gevangenis door. Zijn vorige arrestatie dateert van december 1990. Hij werd uiteindelijk vrijgelaten in 1993, maar moest in afzondering leven tot aan zijn laatste arrestatie. De derde is Julius Jia Zhiguo, 74 jaar, bisschop van Zhengding (Hebei), die 30 maart 2010 werd gearresteerd tijdens een bijeenkomst met leden van een Vaticaanse commissie. Aan het einde van dat bezoek deed het Vaticaan een verklaring uitgaan waarin werd verzocht om zijn vrijlating.

Momenteel is de Commissie over de Kerk in China bijeen voor een plenaire vergadering in het Vaticaan om het onderwijs en de opleiding van Chinese katholieken te bespreken, met name die van priesters en vrouwelijke religieuzen. (AsiaNews)