Wederopbouw verwoeste kerk in Kanagarayankulam (Sri Lanka)

Project
De bevolking van Sri Lanka heeft 26 jaar te lijden gehad onder de bloedige oorlog tussen de Tamil Tijgers van de afscheidingsbeweging Liberation Tigers of Tamil Eelam en de regeringsstrijdkrachten. Dit conflict heeft 70.000 mensen...
20110509srilanka001

De bevolking van Sri Lanka heeft 26 jaar te lijden gehad onder de bloedige oorlog tussen de Tamil Tijgers van de afscheidingsbeweging Liberation Tigers of Tamil Eelam LTTE en de regeringsstrijdkrachten. Dit conflict heeft 70.000 mensen het leven gekost en werd pas in mei 2009 beëindigd. Nu nog vind je overal sporen van de verwoestingen. De katholieke kerk heeft ook zeer onder de oorlog geleden.

 

In Sri Lanka leven 1,4 miljoen katholieken, de meesten wonen in de bisdommen Jaffna en Mannar, waar de bevolking grotendeels uit Tamils bestaat. Tijdens de burgeroorlog zijn deze streken heel zwaar getroffen door de gevechten. De Kerk heeft toen geprobeerd als bemiddelaar op te treden tussen de strijdende partijen. De Paus heeft meerdere malen openlijk de oorlog veroordeeld en een diplomatieke oplossing verlangd. In Sri Lanka is de katholieke kerk de enige geloofsgemeenschap waarvan zowel Singalezen als Tamils lid zijn, dus leden van allebei de etnische bevolkingsgroepen die op het eiland wonen. Daarom kon zij een bijdrage leveren aan vrede en verzoening. Maar tegelijkertijd wordt zij geconfronteerd met veel problemen. Want op Sri Lanka is ongeveer 69% van de bevolking Boeddhist en 11 % Hindoe. Christenen vormen slechts 9,4 % van de bevolking. De christelijke minderheid wordt vaak aangevallen door radicale nationalistische Boeddhisten, hoewel in de grondwet de vrijheid van godsdienst voor alle godsdiensten wordt gegarandeerd. De christenen wordt verweten agressieve missionering te bedrijven met de bedoeling om de gelovigen van andere godsdiensten van hun eigen godsdienst weg te lokken. Er zijn twee "anti-bekerings" wetsontwerpen ingediend met de bedoeling deze vermeende zieltjeswinnerij van de christelijke kerken een halt toe te roepen. Mgr. Josef Vianney Fernando, bisschop van Kandy en voorzitter van de katholieke bisschoppenconferentie van Sri Lanka, is van mening dat fundamentalistische groeperingen van evangelisten gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor het losbarsten van deze parlementaire debatten. Volgens hem hebben zij "de armoede en nood van deze mensen misbruikt om hen op agressieve wijze tot bekering te brengen."

 

En de bisschop voegt eraan toe: ‘ Dit gedrag heeft tot hevige woede geleid bij de meerderheid van de Boeddhistische bevolking, en voor de katholieke kerk was het ook een reden tot grote ongerustheid omdat de katholieken daarvan het belangrijkste mikpunt waren."

 

Om in dit klimaat actief aanwezig te kunnen blijven en de wonden van de oorlog te kunnen helen, heeft de katholieke kerk van Sri Lanka hulp nodig. Wij hebben dan ook een verzoek om hulp van het bisdom Mannar ontvangen. Nog steeds wordt Mgr. Josef Rayappu geconfronteerd met talloze kerken die in puin liggen. Hij schrijft aan "Kerk in Nood "De wrede oorlog heeft kerken en andere instellingen verwoest en het leven gekost aan vele onschuldige mensen in mijn bisdom. De meeste kerken, pastorieën, kloosters en crèches zijn totaal verwoest. De vieringen worden gehouden in tijdelijke ruimtes of in de ruïnes van de verwoeste kerken."

 

Een van de kerken die in puin ligt, is de parochiekerk van de H. Antonius in Kanagarayankulam. De parochie telt 395 gelovigen. Deze katholieke gezinnen leven in een gebied waarvan de inwoners voor het merendeel Hindoe zijn. Zij zouden graag weer over een parochiekerk kunnen beschikken.

 

Kerk in Nood wil met 16.000 euro’s aan de wederopbouw van de kerk van de H.Antonius meewerken.

Projectcode: 312-01-19

 

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.