Wederopbouw van de kerk van het Kind Jezus in Aalankulam (Sri Lanka)

Project
De kerk is de enige plek waar de mensen hoop en troost kunnen vinden ', dat schrijft ons de bisschop van Mannar, Mgr. Josef Rayappu. En zij hebben daar dringend behoefte aan. Want dit bisdom in het noorden van Sri Lanka heeft zeer veel geleden onder de b
20110509srilanka001

‘ De kerk is de enige plek waar de mensen hoop en troost kunnen vinden ‘, dat schrijft ons de bisschop van Mannar, Mgr. Josef Rayappu. En zij hebben daar dringend behoefte aan. Want dit bisdom in het noorden van Sri Lanka heeft zeer veel geleden onder de bloedige oorlog die hier 26 jaar lang heeft gewoed tussen de onafhankelijkheidsstrijders, de Tamiltijgers (Liberation Tigers of Tamil Eelam – LTTE), en het regeringsleger. Deze strijd heeft het leven gekost aan 70.000 mensen en is pas gestopt in mei 2009. Talloze mensen hebben het gebied moeten verlaten dat volledig was verwoest door de oorlog. Nu nog kan men overal de verwoestingen zien, ook veel kerken en kerkelijke gebouwen liggen in puin.

Een daarvan ligt in Aalunkulam. De kerk is gewijd aan het Kind Jezus, dat door de gelovigen zeer wordt vereerd. De kerk van het Kind Jezus heeft onder zwaar artillerievuur gelegen. De mensen waren al gevlucht toen hun kerk in vlammen opging. Maar ook in het buitenland zijn zij hun geloof trouw gebleven. Zij zijn in gezinsverband de rozenkrans blijven bidden, zij kwamen samen om te bidden en gingen naar de Mis waar dat mogelijk was. In 2010 konden ze terugkeren naar hun geboortedorp. Nu wonen hier weer meer dan 1500 katholieken. Toen zij terugkeerden hebben ze echter tot hun grote onthutsing hun kerk als ruïne aangetroffen. Het Kindje Jezus waarvoor geen plaats in de herberg was tijdens zijn leven hier op aarde en dat met zijn ouders naar Egypte moest vluchten om te ontkomen aan de beulen van Herodes, heeft ook hier in Aalunkulam het lot gedeeld van de tallozen aan wie door geweld en haat alles ontnomen was.

De gelovigen zouden de aan het Kind Jezus toegewijde kerk weer willen opbouwen. ‘ Zij zijn trots op de aanwezigheid van het Kind Jezus. Het beschermt hen ‘, verklaart Mgr. Rayappu. Maar de gelovigen zijn arm. Veel gezinnen hebben geen inkomen meer door de oorlog. Vrouwen zijn weduwe geworden, kinderen hebben hun vader verloren, oude ouders hebben hun zoon verloren en wonen nu bij hun schoondochter en kleinkinderen. De bisschop zelf kan helemaal niets doen aan de verwoestingen die zijn aangericht in zijn bisdom. Daarom vraagt hij ons opnieuw om hulp, en wij willen hem niet teleurstellen, noch zijn gelovigen voor wie hij ten beste spreekt. Wij hebben hem 14.000 euro beloofd.