Wederopbouw parochiecentrum in Stjepan Krst. (Bosnië-Herzegovina)

Project
Na het uiteenvallen van Joegoslavië heeft in Bosnië-Herzegovina van 1992 à 1995 een verwoestende oorlog gewoed. Het trieste resultaat is: 243.000 doden, twee miljoen ontheemden na de herverdeling van het grondgebied van de republiek, en veel...
20110802_Bpsnie008

Na het uiteenvallen van Joegoslavië heeft in Bosnië-Herzegovina van 1992 à 1995 een verwoestende oorlog gewoed. Het trieste resultaat is: 243.000 doden, twee miljoen ontheemden na de herverdeling van het grondgebied van de republiek, en veel verwoeste kerken, kloosters, pastorieën en andere aan de kerk toebehorende gebouwen. De gevolgen van de oorlog zijn nog overal zichtbaar in het land. De katholieken zijn verzwakt door de uittocht en de verplaatsing van de bevolking tijdens de oorlog. Nu vertegenwoordigen de katholieken nog maar ongeveer 10% van de bevolking, terwijl dat er 16% waren voor de oorlog.

De parochiekerk van Johannes de Doper in Stjepan Krst, evenals de bijbehorende gebouwen, die worden gebruikt voor het geven van katechese en voor parochieactiviteiten, zijn ook verwoest en ook de gebouwen waar de priesters woonden. Voor de oorlog waren er 1300 katholieken in Stjepan Krest. Er zijn talrijke priesterroepingen en roepingen voor het kloosterleven voortgekomen uit de parochie. Nog kort voor de oorlog waren er vijf roepingen tot het kloosterleven. In de oorlog zijn de meeste katholieken echter gevlucht, hoewel er 300 ook weer terug willen komen. Ongeveer driekwart van degenen die terugkeren zijn kinderen en jongeren – een mooie basis voor een levendige parochie. Maar een parochie kan niet zonder parochiekerk functioneren en daarom moet de kerk met de parochiezalen en de pastorie worden wederopgebouwd.

Wij wllen geen pronkerige kerk bouwen, integendeel, wij willen en hebben behoefte aan een eenvoudige, bescheiden plek, waar de ontheemde en evrspreide parochie bijeen kan komen om de fysieke en geestelijke wonden te laten helen door het Woord en de Genade van de Heer. Zo willen wij laten zien dat de zorg voor de mensen onze prioriteit is, zo schrijft ons de pastoor, Damjan Raguz.

Sinds mei van dit jaar is de elektriciteit eindelijk terug in de stad – de belangrijkste voorwaarde voor een terugkeer tot het leven is zo vervuld. Maar de economische situatie wordt steeds slechter, en deparochianen die zijn teruggekeerd, moeten ook hun eigen verwoeste huizen opbouwen. Daarom vraagt de pastoor namens de parochianen onze hulp. Wij hebben 25.000 euro toegezegd.

Projectcode: 444-01-19


Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.