Wederopbouw na de tyfoon Haiyan (Filipijnen)

Project
Haiyan - of op de Filipijnen, Yolanda - prachtig klinkende namen voor wat in feite een van de grootste natuurrampen was van de laatste tijd. Net een jaar geleden raasde deze tyfoon met zijn verwoestende kracht over de kust van de Filpijnen, 6000 mensen de
filipijnen_2015

Project op Filipijnen
Haiyan – of op de Filipijnen, Yolanda – prachtig klinkende namen voor wat in feite een van de grootste natuurrampen was van de laatste tijd. Net een jaar geleden raasde deze tyfoon met zijn verwoestende kracht over de kust van de Filpijnen, 6000 mensen de dood in joeg en alles op haar pad verwoestte. Zelfs de Filipino’s, die over het algemeen wel gewend zijn aan dit soort natuurrampen, hadden nog nooit een cycloon met deze verwoestende kracht meegemaakt. Bijna niets was bestand tegen de tyfoon die aanvankelijk met uiterste windsnelheiden van 322 km over de eilanden raasde.

Verloren familieleden maar geen verloren hoop
Volgens cijfers van de Verenigde Naties werden meer dan 11 miljoen mensen door de storm getroffen, en velen van hen werden dakloos. Duizenden hebben alles wat zij bezaten verloren – met inbegrip van de werktuigen waarmee zij hun land bewerkten, de boten waarvan zij voor de visvangst afhankelijk waren, het vee waarmee zij hun brood verdienden, de fabrieken waar zij werkten, hun tractoren, motorfietsen, fietsen, enz.. Duizenden anderen verloren familieleden en vrienden – maar niet hun geloof en hun hoop.

Wederopbouw
Sinds die tijd worstelen de mensen om weer op de been te geraken en hun verwoeste huizen en kerken te herbouwen. Een van de vele verwoeste gebouwen was de kerk van O.L.V. Onbevlekte Ontvangenis in het bisdom Borongang, op Guiuan, een klein eiland in het Oosten van de Filipijnen, dat het eerste werd getroffen door de tyfoon Yolanda. Daar werden golven gemeten van 5 tot 6 m. hoog. Van de ooit zo prachtige kerk, die daar sinds 1760 stond, is nu niets meer over dan een ruïne. In één klap doorkliefde de tyfoon het dak en brak zij door de muren van de kerk. Tegelijkertijd werd ook het meubilair in de kerk verwoest. Met geen mogelijkheid kan de mooie kerk worden herbouwd, en daarom heeft Bisschop Lope C Robredillo besloten een nieuwe kerk te bouwen in dezelfde architectonische stijl als de oorsponkelijke.

Solidariteit en bemoediging
Kerk in Nood heeft aangeboden met 150.000 euro bij te dragen aan de kosten van de bouw van de nieuwe kerk op Guiuan. Dat zal niet alleen een teken zijn van de solidariteit met de diep godsdienstige bevolking daar, die alles heeft verloren, maar tegelijkertijd zal het hen bemoedigen om daar in hun gebied te blijven, en niet naar Manilla te trekken, zoals zovele anderen al hebben gedaan – maar waar de meesten alleen een ellendig leven en armoede te wachten staan.

Projectcode: 329-08-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.