Wederopbouw Haïti vraagt geduld

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De nuntius van Port au Prince, aartsbisschop Bernardito Auza heeft de helpers bij de wederopbouw van Haïti gevraagd meer geduld te hebben. Bij een bezoek aan de wereldwijde katholieke hulporganisatie Kerk in Nood in Königstein zei Auza dat de toestand in

De nuntius van Port au Prince, aartsbisschop Bernardito Auza heeft de helpers bij de wederopbouw van Haïti gevraagd meer geduld te hebben. Bij een bezoek aan de wereldwijde katholieke hulporganisatie Kerk in Nood in Königstein zei Auza dat de toestand in zijn land nog altijd chaotisch is.

Vooral in de hoofdstad is de infrastructuur nog altijd vernield, functioneert de overheid niet en zit er ook na maanden werk geen schot in de wederopbouw. De aardbeving heeft een van de armste landen van het westelijk halfrond getroffen, dat toch al een gebrekkige infrastructuur had, klaagde de aartsbisschop.

De Kerk staat nog altijd voor enorme opgaven, maar ervaart ook een ongekende solidariteit. De mensen zijn getraumatiseerd, de parochies verwoest en meer dan de helft van de kerken zijn ernstig beschadigd of ingestort. Prioriteit heeft daarom de heropbouw van parochies, scholen en kerken evenals seminaries, noviciaten en charitatieve instellingen. Het onderwijs en de godsdienstige vorming is voor de Kerk van groot belang omdat meer dan de helft van het onderwijs in handen van de Kerk is. De eerste door Kerk in Nood gefinancierde bouwwerkzaamheden kunnen naar schatting begin 2011 aanvangen.

Zielzorg onmogelijk

Volgens de nuntius is alleen al in Port au Prince, waar een vierde deel van de bevolking woont, meer dan de helft van de parochies gedeeltelijk of geheel verwoest. Regulaire kerkelijke zielzorg is niet meer mogelijk. De in de afgelopen jaren gegroeide parochies zijn verdwenen. Een deel van de mensen leeft in kampen, anderen zijn naar de provincie gegaan en sommigen op zoek naar werk naar de stad gekomen. De nuntius dankte Kerk in Nood voor de toezegging van hulp bij de wederopbouw van kerken, kapellen en seminaries evenals voor de steun aan onderwjs- en opvoedingsprogramma’s in Haïti. Letterlijk zei hij: "Uw hulporganisatie ondersteunt pastoraal werk en dat is een grote verdienste, aangezien juist een vernieuwde en versterkte zielzorg de mensen weer op de been kan brengen. (bron: ACN)