Wederopbouw afgebrand tehuis van missiezusters in Jinja (Oeganda)

Project
De missiezusters van Onze Lieve Vrouw, Koningin der Apostelen, die al sinds 2009 in Jinja, in het zuid oosten van Oeganda aanwezig zijn, zetten zich vooral in voor de zorg voor vrouwen en kinderen uit de sloppenwijken....
20121024uganda008

De missiezusters van Onze Lieve Vrouw, Koningin der Apostelen, die al sinds 2009 in Jinja, in het zuid oosten van Oeganda aanwezig zijn, zetten zich vooral in voor de zorg voor vrouwen en kinderen uit de sloppenwijken. Ze beschikken over een mobiel ziekenhuis waarin ze de armen en hulpbehoevenden behandelen die zich anders de medicijnen en de medische zorg niet kunnen veroorloven. De kosten van deze medicijnen werken remmend omdat ze bijna allemaal vanuit het buitenland in Oeganda geïmporteerd moeten worden. De zusters behandelen ruim 1000 patiënten in hun mobiele ziekenhuis. Daaronder zijn veel ondervoede kinderen omdat veel gezinnen zo arm zijn dat ze zich maar één maaltijd per dag kunnen veroorloven. Overigens is maïsbrij, het belangrijkste voedselbestanddeel van de mensen in deze regio, zo caloriearm dat vooral de kinderen ernstige ziekteverschijnselen ten gevolge van ondervoeding vertonen, in sommige gevallen kan het zelfs nadelig zijn voor de ontwikkeling van hun hersenen. De zusters proberen de moeders te helpen door hen aanvullende voeding voor de kinderen te geven en door hen te leren hoe ze een uitgebalanceerd voedingspakket kunnen samenstellen. Ze hebben ook een kleuterschool ingericht en tevens nemen ze gehandicapte kinderen en jonge meisjes op die gedwongen werden hun studie op te geven.

Nog maar twee jaar nadat ze met hun werk in Jinja begonnen kregen de zusters een zware klap te verwerken. Om half zeven, toen ze samen met de kinderen in de kapel waren voor het ochtendgebed riep een zorgverlener: "Er is rook, brand.!" De zusters hadden maar net tijd genoeg om zichzelf en de kinderen, waaronder enkele gehandicapte, te redden. Binnen enkele minuten stond het hele huis in lichter laaie vlak voor de ogen van de onthutste zusters en de huilende kinderen. Dankzij het snelle ingrijpen van de brandweer kon het vuur, veroorzaakt door een elektrische storing, zich niet verspreiden naar een tweede gebouw.

De priesters en buren die te hulp schoten deden er alles aan om de zusters en de kinderen gerust te stellen en te helpen. Zuster Maria Goretti Quadros, de moeder overste van de congregatie berichtte Kerk in Nood kort na de brand: "Ik ben al die goede mensen, die onze zusters bij deze ramp geholpen hebben met voedsel en door hen thuis op te vangen enorm dankbaar. Ik zal God voor altijd dankbaar zijn dat hij de zusters, de gehandicapte kinderen en de mensen die in het tehuis wonen gered heeft door zijn beschermende aanwezigheid. Deze gebeurtenis maakt ons nog vastbeslotener om onze missie, een grote uitdaging voor ons, vol te houden. Niets kan ons afbrengen van onze droom voor de arme en noodlijdende mensen in dit gedeelte van de wereld. Wij geloven oprecht dat we, met geloof in God, in zijn grote genegenheid en zorg en met de hulp van goede en vrijgevige mensen, deze ramp te boven zullen komen."

Op 6 juni 2012, nog net geen jaar na de ramp, werd het nieuwe huis al weer geopend en ingezegend, grotendeels dankzij een bijdrage van 15.000 euro van jullie, onze gulle weldoeners. De zusters danken jullie uit het diepst van hun hart voor jullie steun bij de snelle wederopbouw van hun tehuis.

Projectcode: 158-05-19

Dit voltooide project is een voorbeeld van ons werk. Als u een soortgelijk project wilt steunen geef dan het bovenstaande referentienummer op bij het overmaken van uw gift.Hartelijk dank.