"We verheugen ons over de bevrijding"

dinsdag, 25 juli 2017
Persoonlijk verhaal
Zullen de Christenen na de bevrijding van Mosoel naar hun thuisstad kunnen terugkeren? Volgens Mgr. Petros Mouche, de Syrisch-katholieke aartsbisschop van de op één na grootste stad van Irak, is het nog te vroeg om hierop te antwoorden. Wel roept hij iedereen op om lessen te trekken uit het verleden en om de vrede te herstellen.

Mgr. Petros Mouche, hoe hebt u de bevrijding van Mosoel ervaren?
Als een teken van hoop voor ons Christenen. De Islamitische Staat werd verdreven. Ik hoop dat de houding van de mensen zal veranderen. De vernielingen in Mosoel zijn immens. Wij, Syrisch-katholieke Christenen in Irak, verheugen ons natuurlijk enorm over de bevrijding, want het grootste deel van mijn bisdom was gelegen rond Mosoel en in Qaraqosh. Nu is Mosoel totaal verwoest. Officieel is de stad volledig bevrijd, maar hier en daar zijn er wel nog mensen verstopt. Ze zullen echter binnenkort zeker worden ontdekt en verdreven.

Nu moet alles dus opnieuw worden opgebouwd. Wanneer zullen de christenen naar Mosoel kunnen terugkeren?
Het is nog te vroeg om dat te zeggen. Misschien binnen enkele jaren. Ze zullen zeker af en toe naar de stad gaan om te zien hoe het met hun huizen staat, maar voor het moment kan niemand permanent in Mosoel wonen. Vele mensen kunnen echter teruggaan naar de Vlakte van Nineve. Een aantal gezinnen hebben zich daar ondertussen alweer gevestigd. Velen van hen hebben werk gevonden of hebben restaurants, winkels en kleine ambachtelijke bedrijfjes geopend. Ze hebben heel veel moed nodig om opnieuw van vooraf aan te beginnen!

Hoe kan Islamitische Staat – behalve dan door militaire maatregelen – worden bestreden?
Dat is nu net de moeilijkheid: men moet ervoor kunnen zorgen dat de houding, de mentaliteit verandert. Gezien de vreemde ideeën die ze erop na houden, moet iedereen begrijpen dat een oorlog geen oplossing is. Het moet mogelijk zijn dat wij allen samenleven. We hebben altijd al samengeleefd en vroeger waren er geen problemen. De gebeurtenissen geven aanleiding tot hoop: dat het leven een nieuwe start neemt en dat de mensen leren om met elkaar samen te leven. Iedereen heeft genoeg van de oorlog. Sinds 1958 is er altijd opnieuw oorlog gevoerd in Irak. Wij moeten leren om in vrede te leven.

Wat zou u de weldoeners van Kerk in Nood willen zeggen?
Ik bedank hen natuurlijk van harte omdat ze altijd nadrukkelijk aanwezig zijn bij ons en in onze diaspora. Met hun hulp zullen wij onze huizen opnieuw kunnen opbouwen. Het is een grote genade dat we op hun hulp kunnen rekenen. De Syrisch-katholieke christenen zijn namelijk een van de sterkst getroffen bevolkingsgroepen. In de Vlakte van Nineve bedraagt hun aandeel in de vluchtelingenpopulatie ongeveer 60 %. Er zal echter altijd hulp worden geboden.

Kerk in Nood verheugt zich samen met de christenen in de Vlakte van Nineve over de bevrijding van Mosoel. "Dit is een beslissend moment in de geschiedenis van de christenen in Irak en wij moeten degenen die nu naar hun dorpen terugkeren zoveel mogelijk hulp en ondersteuning bieden", aldus Regina Lynch, projectleider van Kerk in Nood. "Tegelijk moeten wij voor verzoening bidden, opdat een nieuw fundament de toekomst van de christenen in Irak zou waarborgen.”