We hebben u nodig

vrijdag, 18 december 2015
Nieuws
“Pastoor, ga! U móet gaan. Weet u hoe lang het duurt voordat één van ons priester zou worden? Weet u wat een priester voor ons betekent? Ga! We hebben u levend nodig.” Met die woorden werd pastoor Angelo door zijn parochianen in Zuid-Soedan naar veiliger
web_Scholieren-Sudan

9.000 vluchtelingen in de kerk

Een maand lang herbergde pastoor Angelo in Malakal ruim 9.000 vluchtelingen. Tot ook zijn kerk door de oplaaiende stammenstrijd te onveilig werd. Zijn parochianen beletten hem te blijven. “Tijdens onze vlucht dacht ik: dit is het einde. Eén priester van het bisdom was al vermoord. De anderen waren veilig. Ik legde mijn leven toen in handen van God.”

Gevlucht en verscholen

Veel parochianen vonden hun weg naar de vluchtelingenkampen, anderen houden zich nog verscholen in de bossen. De priester zoekt hen op waar hij kan. “Het is een kruis dat ik niet altijd bij hen kan zijn. Maar de catechisten en andere leken zorgen goed voor hen en hun geestelijk leven. In de kampen zijn actieve gebedsgroepen. De kinderen bereiden zich zelfs voor op hun eerste communie en vormsel.”

Maar de Kerk groeit

Het verhaal van de priester laat zien hoe veerkrachtig de Kerk in Zuid-Soedan is. Ze is in staat gebleken het geloof te bewaken en te laten groeien. En dat ondanks twintig jaar burgeroorlog, rebellengroepen die kindsoldaten rekruteren en nu weer een oplaaiende stammenstrijd.

Help u mee?

Het raakt ons diep hoe de Kerk in Zuid-Soedan, temidden van onbeschrijfelijk lijden, getuigt van hoop. Als Kerk in Nood helpen we hen graag daarbij. Met uw steun kunnen we vluchtelingen onderdak en voedsel bieden en ervoor zorgen dat priesters, religieuzen en leken hun pastorale werk kunnen voortzetten. Mogen zij op u rekenen?

€ 1 Een maaltijd voor een vluchteling

Vechten om te overleven en tegen de hongerdood, dat is het lot van 70.000 Christenen die uit hun dorpen in Zuid-Soedan werden verdreven en nu in het bisdom Malakal wonen. Pater Angelo en de Comboni-zusters zijn onvermoeibaar in de weer. Ze vragen om gierst, vooral voor de ouderen en de kinderen. Voor minder dan € 1 kunnen we ze een voedzame maaltijd bieden. Wie helpt?

€ 15 Voor een scholier in Soedan

Van de 3.600 scholieren op zes katholieke scholen in Soedan, komen velen uit het Zuiden. Anderen zijn uit Darfur of het Nuba-gebergte verdreven. Hun families zijn gevlucht naar het aartsbisdom Khartoem, dat inmiddels meer dan een miljoen gelovigen telt en de toestroom absoluut niet aan kan. De overheid weigert echter hulp aan niet-Islamitisch onderwijs, waardoor velen naar koranscholen moeten. Voor € 15 kan een scholier het lopende schooljaar afmaken. Helpt u mee?

€ 240 Vorming voor godsdienstleraren

“Afrika met Afrika redden!” was het motto van de eerste bisschop in Khartoem, de heilige Daniele Comboni: de naar hem vernoemde orde vormt daarom 77 studenten, onder wie 27 jonge vrouwen, voor godsdienstonderwijs. Anders zouden de jonge kinderen immers Islam-onderricht moeten volgen, wat velen al hun geloof heeft gekost. Voor € 240 kan een leraar opgeleid worden. Wilt u hen sponsoren?