"Wat ons verenigt moet ons doen groeien"

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Paus Benedictus XVI heeft dinsdag hartelijk de dele- gatie begroet van het Patriarchaat van Constanti- nopel. Als gebaar van verbondenheid...
20112906_oecumene01

Paus Benedictus XVI heeft dinsdag hartelijk de delegatie begroet van het Patriarchaat van Constantinopel. Als gebaar van verbondenheid is het inmiddels traditie geworden dat Katholieke en Orthodoxe delegaties over en weer deelnemen aan de grote feesten van beide Kerken.

 

"Uw deelname aan ons feest, zoals de aanwezigheid van onze vertegenwoordigers in Constantinopel voor het feest van de Apostel Andreas, manifesteert de vriendschap en echte broederschap tussen de Kerk van Rome en het Oecumenisch Patriarchaat, banden die stevig gefundeerd zijn in het geloof ontvangen van de apostelen", aldus de Paus.

Aansporing

"De intieme spirituele nabijheid die we telkens ervaren wanneer wij elkaar ontmoeten is voor mij een reden tot grote vreugde en dankbaarheid aan God. Tegelijkertijd moet echter de onvolledige gemeenschap die ons nu al verenigt ons doen groeien tot volledige zichtbare eenheid is bereikt."

Obstakels

Over de theologische dialoog tussen beide Kerken zegt Benedictus XVI: "Vanuit een zuiver menselijk standpunt, zou men de indruk kunnen hebben dat de voortgang van de theologische dialoog problemen ondervindt. In werkelijkheid is het ritme van de dialoog gekoppeld aan de complexiteit van de thema’s die worden besproken. Dat vergt een buitengewone inspanning van studie, reflectie en van wederzijdse openheid. We zijn geroepen om deze weg samen verder te gaan in liefde, onder aanroeping van de Heilige Geest en in de zekerheid dat Hij wil ons leiden tot de volledige voltooiing van de wil van Christus: dat ze allen een zijn (Joh. 17:21 )."

"In een historische context van geweld, van onverschilligheid en egoïsme, voelen veel mannen en vrouwen van onze tijd zich verloren. Het is precies door het gemeenschappelijke getuigenis van de waarheid van het Evangelie dat wij mensen van onze tijd kunnen helpen de waarheid te herontdekken."

Bron: Zenit