VS: Wereld onveilig voor gelovigen

maandag, 09 mei 2016
Nieuws
Volgens de Commissie voor Godsdienstvrijheid van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken was 2015 een rampjaar voor de godsdienstvrijheid
ACN-20140721-11576

De wereld is het afgelopen jaar aanzienlijk onveiliger geworden voor gelovigen, ongeacht hun godsdienst. Bovendien is er een groeiende groep mensen waarvoor de schending van de godsdienstvrijheid niet langer een zorg is. Dat besluit het jaarlijkse rapport van de Commissie voor Godsdienstvrijheid van het Staatssecretariaat van de VS. De godsdienstvrijheid werd in het jaar 2015 onophoudelijk en een in toenemende mate in het gedrang gebracht. In het beste geval bleef de situatie hetzelfde of zijn landen er niet in geslaagd om de godsdienstvrijheid te verbeteren.

Islamitische gemeenschappen in het defensief
Het rapport benadrukt dat de wereld dit niet alleen voor christenen en joden, maar net zo goed voor moslims of leden van andere religieuze minderheden onveiliger geworden is. Met betrekking tot de islam wordt verwezen naar de felle achteruitgang in het Aziatische land Birma, waar vele moslims hun huizen moesten verlaten en nauwelijks of geen bescherming genieten. Met betrekking tot Europa wordt de aandacht gevestigd op de gevolgen van de aanslagen van Parijs en Brussel. Die hebben er in Europa en Rusland gezorgd voor een groeiend nationalisme, toenemende vreemdelingenhaat en de versterking van jodenhaat en islamofobie.

China, Noord-Korea en Saudi-Arabië op kop
De Top 10 van de landen waar de godsdienstvrijheid geschonden wordt, bleef het voorbije jaar vrijwel ongewijzigd, met als koplopers China, Birma, Noord-Korea, Iran, Saudi-Arabië, Oezbekistan, Turkmenistan, Tadzjikistan en Eritrea. De commissie vraagt ook de zorgwekkende toestand in Centraal-Afrikaanse Republiek, Nigeria, Irak, Vietnam, Egypte, Pakistan en Syrië op de voet te volgen. Ook in landen als Rusland en Eritrea worden gelovigen steeds vaker actief door de overheid vervolgd of wordt hen belet om hun geloof vrij te beleven. Het rapport klaagt ook aan dat de wetten voor de bestrijding van godslastering of extremisme worden gebruikt om de geloofsvrijheid van religieuze minderheden ernstig in te perken, in naam van de strijd tegen de terreur en het extremisme.

De Amerikaanse Commissie voor Godsdienstvrijheid werd in 1995 opgericht. Zij is een adviesorgaan voor het ministerie van Buitenlandse Zaken (Staatssecretariaat) van de VS en zij is vooral bekend door de jaarlijkse publicatie van een rapport met een overzicht van de godsdienstvrijheid. Het is de bedoeling dat daaruit door Amerikaanse beleidsmakers conclusies worden getrokken voor de relaties met andere naties.

Bron: Catholic News Agency/Kerknet